tull
Fler tullare kan bromsa vapensmugglingen till Sverige, menar artikelförfattaren. Stora bilden visar en del av Tullverkets vapenbeslag förra året. Bilden längst ner till höger visar blommor och ljus på den plats i Malmö där tre män sköts ihjäl nyligen. Foto: Christine Olsson, Emil Langvad, Johan Nilsson/TT
Debattinlägg

”Fler tullare ger färre vettlösa skjutdåd”

”Konsekvensen av Tullverkets fleråriga underfinansiering ser vi nu. Vapnen strömmar in över gränsen, och under 2017 ägde över 300 skjutningar rum i Sverige”, skriver Johan Lindgren.

Om debattören

Johan Lindgren
Förbundsordförande TULL-KUST

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I Malmö dog nyligen tre unga män i ännu ett vettlöst dåd med skjutvapen.

De förändringar som genomförts med skärpta straff och små tillskott till gravt underfinansierade myndigheter hjälper uppenbarligen föga  – vi måste nu ta krafttag för att minska inflödet av vapen.

Det som behövs är fler tullare som kan stoppa illegala varor redan vid gränsen. 

Vi vet att det finns en insikt hos de flesta partier om att tidiga insatser vid gränsen förhindrar brottslighet i senare led. Det är ett effektivt sätt att motverka kriminalitet samtidigt som det minskar belastningen på polis, sjukvård och socialtjänst.

Om tullen har rätt förutsättningar att göra större beslag av vapen och narkotika redan vid gränsen behöver polisen inte jaga små knarkpartier på gator och torg i ett senare skede. 

De satsningar som gjorts på Tullen är självklart  ett välkommet tillskott, men det möjliggör endast en återställare till tidigare års nivåer.

Vad som behövs är en förstärkning som möjliggör en varaktig ökning av antalet tullare.

Utan ett långsiktigt helhetsgrepp blir detta förslag ännu ett slag i luften.

Konsekvensen av Tullverkets fleråriga underfinansiering ser vi nu. Vapnen strömmar in över gränsen, och under 2017 ägde över 300 skjutningar rum i Sverige.

I förhållande till vår folkmängd sker det fyra till fem gånger så många skottlossningar med dödlig utgång i Sverige som i Norge och Tyskland.

För inte så länge sedan gjordes ett stort polisbeslag i en bil i Skärholmen. Mn hittade bland annat automatvapen ämnade för att användas i krig, sprängmedel, jaktvapen, pistoler, ammunition och kilovis med narkotika.

Efter en period med färre skjutningar verkar det som om aktiviteten i de kriminella gängen ökar igen.

Amnestin, straffskärpningen och den modesta anslagsförstärkningen riskerar att bli slag i luften om inte regeringen tar ett helhetsgrepp i frågorna och tänker långsiktigt.

Det stora beslaget i Skärholmen var inte planerat utan skedde vid ett rutinmässigt narkotikasök. Med rätt resurser hade den illegala införseln kunnat stoppas redan vid gränsen, istället för att förlita sig på tillfälligheter och tur.

För att numerär kapacitet ska kunna upprätthållas krävs långsiktiga resursförstärkningar i form av personal.

TULL-KUST har påtalat behov av 500 nya tulltjänstemän fram till 2020 för att kunna täcka upp alla de brister som uppstått under många års neddragningar.

Först då kan Tullverket genomföra de uppdrag som ålagts av regering och riksdag på ett effektivt sätt, och först då kan personalen få en rimlig möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter i en trygg arbetsmiljö. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.