Foto: Bengt O Nordin Bon/SVT
Debattinlägg

”Vår syn på kunskapsläget är oförändrad”

Publicerad
OPINION ·

”Wold har (...) inte förstått den grundläggande betydelsen av att justera för socioekonomiska faktorer, eller valt att selektivt citera just den meningen som passar hennes argumentation”, skriver författarna.
--- ARTIKELN PUBLICERADES I JULI 2016 ---

I denna slutreplik vill vi bemöta Agnes Wolds svar på vår debattartikel. Vår syn på kunskapsläget är oförändrad. Gravida kvinnor bör avstå alkohol eftersom forskningen inte kunnat fastställa en nivå av alkoholkonsumtion som är riskfri för fostret.

Vi gläds åt att Agnes Wold nu poängterar att större mängder alkohol skadar fostret. Vi noterar att Wold inte längre talar om att ”mindre än nio glas vin per vecka” skulle vara ofarligt för fostret. Istället är hennes ansats nu att ”några glas vin i veckan” är riskfritt. Men den korrekta tolkningen av meta-analysen hon citerar är inte att en låg dos alkohol är riskfritt, utan att en låg dos kanske inte är skadligt. 

Experimentella studier har visat att alkohol har skadliga effekter på hjärnans celler, och vi vet att foster har svårare att bryta ned alkohol än vuxna.

Inget av dessa välkända biologiska effekter tar Wold upp i sin replik. 

Wold beskriver de danska studier hon ursprungligen hänvisat till som stora. Men, de omfattar bara drygt 1600 barn vilket faktiskt ger låg ”statistisk styrka” för att upptäcka små men ändå betydelsefulla risker.

För att till exempel kunna belägga en ”trefaldig riskökning” för narkolepsi bland barn som vaccinerats mot svininfluensa behövde forskare följa upp mer än 100 000 barn i de första kohortstudierna. Utan betydligt större studier än de som hittills har gjorts kan vi inte utesluta att även små mängder alkohol har skadliga effekter på foster.

Som Wold skriver fann meta-analysens författare en koppling mellan låg till måttlig alkoholkonsumtion under graviditet och bättre kognition hos barnet.

Detta är en uppgift som hämtats ur meta-analysens sammanfattning, men läser man hela meta-analysen finner man att det statistiskt signifikanta sambandet försvinner när hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Det är självklart att man måste justera alkohol-relaterad forskning för socioekonomiska faktorer.

Wold har antingen inte läst hela artikeln, inte förstått den grundläggande betydelsen av att justera för socioekonomiska faktorer, eller valt att selektivt citera just den meningen som passar hennes argumentation. 

Vi vill klargöra att vi citerade fel om alkoholens effekter på kognition i vårt första debattinlägg när vi egentligen hänvisade till barns beteende (påverkades vid måttligt alkoholintag). Beteendeproblem hos barn kan innebära aggressionsutbrott, ”problem med kompisar”, lek- och koncentrationssvårigheter, samt bristande impulskontroll.

Alla familjer med erfarenhet av barn med beteendeproblem vet vilka betydande konsekvenser detta kan få i barnets och familjens liv. 

Wold hävdar att gravida oroas i onödan av dagens råd att avstå från alkohol. Fler av oss träffar dagligen blivande föräldrar som väntar barn. Vi känner inte igen bilden att många blivande föräldrar känner stark oro kring just denna fråga.

Tvärtom, detta råd brukar uppfattas som okomplicerat. 

När det gäller kunskapsläget vill vi avsluta med att citera meta-analysen en sista gång.

I sin avslutande diskussion skriver forskarna att resultaten”…provides evidence that there is no known safe amount of alcohol to consume while pregnant.” Vi anser därför att försiktighetsprincipen bör gälla.

Gravida bör inte dricka alkohol under graviditeten.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Svenskarnas alkoholvanor

Mer i ämnet