Tvillingtornen 'Bosco Verticale' (vertikala skogen) i Milano. Foto: Luca Bruno / AP Photo
Debattinlägg

”Träd i städer bevisar värdet av ekosystemtjänster”

Publicerad
OPINION ·

”Det behöver inte finnas en motsättning mellan samhällsutveckling och att gynna ekosystemtjänster. Samhällen som utvecklas smart och hållbart samarbetar mer med naturen och gynnar på så sätt ekosystemtjänsterna”, skriver företrädare för olika verk, myndigheter, kommuner och organisationer.

Jordens ekosystem är fantastiska, inte minst för att de skapar nyttor som våra samhällen bygger på. Ett konkret exempel är träd i städer. Där bidrar parker, gatuträd och grönområden med flera nyttor som bättre luft, mindre buller och jämnare temperatur.

Träd och växter hanterar även regnvatten, binder koldioxid, är boplatser för djur och inte minst ger grönområden bättre folkhälsa.

I en internationell studie från 2015 har forskare räknat på den ekonomiska nyttan av trädbevuxna natur- och parkområden i 25 olika städer, och jämfört prislappen med kostnaden för att anlägga och sköta områdena.

Studien visar att i samtliga fall är det värt investeringen, även om en enbart inkluderar de nyttor som går att uppskatta i kronor.

Naturvårdsverket ställde i en Sifo-undersökning följande fråga:

”Studier visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att budgetera för trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat. Hur viktigt är det att det finns träd i städer?”. Över 80 procent svarar att det är mycket viktigt.

Naturvärden som bidrar till människors livskvalitet och välfärd kallas ekosystemtjänster. Värdet av trädens tjänster som att ge bättre luft, vatten och klimat är konkreta exempel på ekosystemtjänster.

Men trots att tjänsterna är grunden i människans välfärd och livskvalitet är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut.

Dagligen fattas nämligen hundratals beslut om hur naturresurser ska användas. Problemet med besluten är att de ofta bygger på uppfattningar eller antaganden om vad resurserna kan ge. Så kan det inte fortsätta.

I Naturvårdsverkets Sifo-undersökning svarar också över 75 procent att det är mycket viktigt att beslut tar hänsyn till naturvärden när bostäder och vägar ska byggas.

Naturen bidrar med många värden för oss människor. En kanadensisk studie från 2015 visar att tio träd i stadskvarteret motsvarar samma hälsoeffekt för individen som om hen vore sju år yngre eller fick en ökad årsinkomst med 65 000 kronor.

Andra studier visar att naturen reducerar stress, sänker blodtryck och stärker immunförsvaret. Det räcker med fem minuters skogspromenad för att sänka både puls och blodtryck.

Förlust av ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta intensivt med för att lösa.

Genom att värdera tjänsterna får beslutsfattare viktiga underlag som visar ekosystemtjänsternas samhällsvärden. Det blir viktiga underlag när områden planeras, bostäder ska byggas, skogar ska värderas, jordbruk ska utvecklas och trafik ska organiseras.

Det faktum att över 80 procent av Sveriges befolkning tycker att träd i städer är mycket viktiga och att över 75 procent vill se en samhällsutveckling som tar hänsyn till våra ekosystem är glädjande.

Det behöver inte finnas en motsättning mellan samhällsutveckling och att gynna ekosystemtjänster. Samhällen som utvecklas smart och hållbart samarbetar mer med naturen och gynnar på så sätt ekosystemtjänsterna.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.