Kvinna promenerar i en park
Enligt artikelförfattarna är det fortfarande svårt att prata öppet om frågor som mobbning och våld i nära relationer. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad/TT
Debattinlägg

”Varför ska den som utsätts känna skuld och skam?”

Opinion ·

”Den psykiska ohälsan försvinner inte genom att sopa frågor som mobbning och våld i nära relationer under mattan, den motverkas endast genom att vi lyfter fram problemet”, skriver Linda Mathiasson och Elaine Breske Hirscher.

Om debattörerna

Linda Mathiasson
Ordförande Steg för steg
Elaine Breske Hirscher
Föreläsare och arbetsmiljökonsult

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Har du varit utsatt för mobbning i skolan, på nätet eller på jobbet? Kanske har du varit utsatt för våld i nära relation? Har du varit drabbad av psykisk ohälsa? Allt detta kan ha påverkat dig till att du funderat på att ta ditt eget liv. Eller kanske har du någon nära anhörig som tagit sitt liv.

Har du vågat eller ens kunnat prata öppet om det som har hänt? Det är inte helt ovanligt att de som befinner sig i sådana svåra situationer möts av oförstående eller till och med blir anklagade för att hitta på.

Vi har sett den psykiska ohälsan öka och det är fortfarande tabubelagt att prata öppet om den här typen av frågor. Vi undrar varför det blivit ett så stort tabu kring dessa ämnen?

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” visar att andelen personer med nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat bland både kvinnor och män under perioden 2006-2016. Under 2016 svarade till exempel 19% av kvinnorna och 12% av männen att de upplever psykisk ohälsa. Det här tycker vi är på tok för många.

I de fall någon som utsätts för kränkande behandling, är vår önskan är att de får den hjälp och stöd som de behöver utan att bli ifrågasatta. Idag ser vi inte att så är fallet. Vi undrar om det verkligen är den som utsätts som ska känna skuld och skam, och inte den som utsätter någon annan?

Det är runt 1 500 personer som tar sitt liv varje år. Enligt en utredning som Arbetslivsdelegationen presenterade 1999 ”kan årligen mellan 10 000 och 30 000 långtidssjukskrivningar förknippas med mobbning, och mellan 100 och 300 självmord”.

Det finns nollvision mot antalet döda i trafiken men det finns ingen nollvision för självmord på grund av mobbning, detta vill vi se en ändring på. Vi är övertygade om att detta antal kommer att minska när det blir mer acceptabelt att prata om psykisk ohälsa och vi faktiskt tar detta stora folkhälsoproblem på allvar.

Den psykiska ohälsan försvinner inte genom att sopa frågor som mobbning och våld i nära relationer under mattan, den motverkas endast genom att vi lyfter fram problemet och det tycker vi görs alldeles för lite.

Vi vill se en heltäckande mobbningslag som tydligt markerar mot mobbning oavsett var den sker. Vi vill också att samtliga myndigheter som exempelvis Arbetsmiljöverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsoffermyndigheten kraftsamlar sig kring frågor som rör mobbning, våld i nära relationer i allmänhet och psykisk ohälsa i synnerhet för att detta gigantiska folkhälso- och samhällsproblem ska minska istället för att öka.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.