Debattinlägg

Vegetariskt enskilt viktigaste valet för miljön

Publicerad

KÖTTKONSUMTION · David Stenholtz och Jonas Paulsson svarar Åke Rutgård i en slutreplik om att Sverige borde införa köttskatt:

Att välja vegetariskt är den enskilt viktigaste handlingen för att minska matens växthusgasutsläpp. Inte att välja svenskt kött. Nordens ledande forskare har nyligen uppdaterat de nordiska näringsrekommendationerna och rekommenderar otvetydigt att vi bör begränsa vårt intag av kött och öka vårt intag av hela vegetabilier. Att som Åke Rutgård motsätta sig denna slutsats och låta påskina att vi inte bör minska vår köttkonsumtion för vår hälsa är därför minst sagt anmärkningsvärt, skriver David Stenholtz och Jonas Paulsson.

Åke Rutgård, vd för Kött- och charkföretagen, skriver på SVT Debatt 27 oktober att Sverige bör satsa på ett globalt miljötänk i stället för en nationell köttskatt samt att den svenska köttkonsumtionen inte är ett hot mot folkhälsan eftersom svensken äter mindre än Världscancerfondens rekommendation. Båda påståendena är felaktiga.

Åke Rutgård jämför svenskens snittkonsumtion av rött kött med Världscancerfondens maxgräns för en enskild person som är 500 gram rött kött i veckan. Detta är falsk matematik. Den relevanta siffran som grund för politiska styrmedel är Världscancerfondens rekommendation för högsta snittkonsumtion. Den är 300 gram rött kött och 0 gram charkprodukter i veckan.

Sveriges bör därför enligt denna rekommendation med vår genomsnittliga konsumtion på 400 gram rött kött och 200 gram charkprodukter i veckan halvera köttkonsumtionen.

Vidare understryker Världscancerfonden att denna rekommendation inte gäller dem som inte äter kött. De rekommenderas fortsätta med det eftersom det är optimalt i fråga om cancerprevention.

Nordens ledande forskare har nyligen uppdaterat de nordiska näringsrekommendationerna. De rekommenderar otvetydigt att vi bör begränsa vårt intag av kött och öka vårt intag av hela vegetabilier. Att Rutgård motsätter sig denna slutsats och låter påskina att vi inte bör minska vår köttkonsumtion för hälsa är minst sagt anmärkningsvärt.

Vi kan dra oss till minnes liknande tongångar från tobaksindustrin, som under 50- och 60-talet försökte förringa forskningsresultat om rökningens skadeverkningar. Har Rutgård inte mer känsla för ansvar?

Åke Rutgård skriver att FN är skeptiska mot nationella initiativ som köttskatt. Men han har helt missförstått FN:s resonemang . Att flytta köttproduktionen från ett land till ett annat land löser visserligen inga klimatproblem. Men resultatet av en svensk köttskatt blir en minskad total köttkonsumtion i Sverige. Detta efterfrågades av FN:s livsmedelsorgan FAO redan 2007, då rapporten Livestock’s Long Shadow publicerades.

I rapporten Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet redovisas växthusgasutsläppen från olika livsmedel. Nötkött släpper ut 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött, medan siffran för baljväxter är 0,7. Att välja baljväxter i stället för nötkött innebär att utsläppen minskar med över 95 procent.

Att välja vegetariskt är den enskilt viktigaste handlingen konsumenten kan göra för att minska matens växthusgasutsläpp. Inte att välja svenskt kött, som Åke Rutgård försöker påskina.

Faktaruta:

Visa

Källor:
Världscancerfondens rekommendationer: http://www.dietandcancerreport.org/expert_report/recommendations/recommendation_animal_foods
Om svenskens köttkonsumtion: http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Cancer/Risker-med-rott-kott-och-chark/
Mat-klimat-listan av Sveriges lantbruksuniversitet: http://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimat-listanversion10
Nordiska Näringsrekommendationer 2012: http://www.norden.org/en/publications/publikationer/nord-2013-009

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.