Foto: Yvonne Åsell /SvD/ TT
Debattinlägg

”Förbjud ensamarbete på HVB”

Uppdaterad
Publicerad
FLYKTINGKRISEN ·

”Det handlar bland annat om överbeläggningar och trångboddhet som leder till fler konflikter. Hemmen har också för lite personal samt brist på kvalificerad och erfaren personal”, skriver Veronica Magnusson.

Om debattören

Veronica Magnusson
Förbundsordförande Vision

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Förbjud ensamarbete, lagstifta om meddelarskydd och sätt igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det är några av de åtgärder som måste genomföras för att situationen på landets hem för vård eller boende, HVB, ska bli hållbar. Läget är allvarligt och såväl regeringen som arbetsgivarna behöver nu omedelbart agera.

I dag, måndag, har ansvarig minister Åsa Regnér kallat till ett möte om situationen inom HVB. Vision kommer vid mötet att berätta om iakttagelser som vi har gjort vid de senaste månadernas intensifierade besök på landets HVB. För även om förutsättningarna varierar, så är problemen många. 

Det handlar bland annat om överbeläggningar och trångboddhet som leder till fler konflikter. Hemmen har också för lite personal samt brist på kvalificerad och erfaren personal.

Nya medarbetare får ingen introduktion och saknar därmed tillräckliga kunskaper om verksamheten och de boende. Cheferna vittnar om att en mycket hög arbetsbelastning som gör att de inte får tillräckliga möjligheter att stötta personalen. Och rädslan för hot och våld de våldsamma situationerna har ökat.

Bilden av en arbetsmiljö med stora brister stärks i en Novusundersökning som Vision lät göra i november 2015. Bland de svarande som arbetar inom HVB för ensamkommande barn och unga uppger sju av tio att de har fått en ökad arbetsbelastning och fyra av tio att de har fått en mer otrygg arbetsmiljö.

Situationen är med andra ord ohållbar. Den innebär att barnen och de unga inte får den hjälp och det stöd som de behöver – och har rätt till. Och den innebär att medarbetare och chefer, som uttrycker stolthet över sitt arbete och stort engagemang, inte har förutsättningar att göra ett professionellt arbete.

Läget inom landets HVB har varit ansträngt under lång tid. Redan när Vision för ett år sedan frågade medlemmar som arbetar inom HVB om deras arbetsvillkor, vittnade över hälften om att de hade blivit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats. Fler än två av tre arbetade ensamma ibland eller alltid.

Sedan dess har mycket hänt. Under förra året femdubblades antalet ensamkommande barn och unga i Sverige. I dag finns det omkring 2000 HVB och enligt Inspektionen för vård och omsorg har ett 50-tal nya HVB startat sedan årsskiftet – varje vecka. 

Nu krävs omedelbara åtgärder från såväl regeringen som arbetsgivarna för trygga och säkra boenden. 

  • Ensamarbete bör inte vara tillåtet på HVB eller motsvarande boenden. Det är inte förenligt med barnperspektivet och medför ökad risk för otrygghet, hot eller våld. Därför behövs tydligare lagar och regler, skärpta riktlinjer från Socialstyrelsen, kommunala krav i upphandlingar och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.
  •  Tillräcklig bemanning. Det är grundläggande för att tillgodose barnens behov och upprätthålla en stabil verksamhet. Regeringen bör också ta initiativ till en inventering och eventuellt utökande av yrkesutbildning.
  • Rimlig arbetsbelastning för chefer. Cheferna behöver ett rimligt antal underställda och en rimlig geografisk spridning på sina ansvarsområden.
  • Garanterad introduktion och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Meddelarskydd för alla. För två år sedan fick regeringen ett utredningsförslag om att meddelarfrihet ska gälla även för privata verksamheter inom skola, vård och omsorg som är finansierade med skattemedel. Detta förslag bör omgående överlämnas till riksdagen för beslut.

Det här är åtgärder som skulle förbättra situationen för såväl barnen och de unga som bor på HVB som för medarbetare och chefer. Och det är hög tid att se till deras bästa.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

#flykt

Mer i ämnet