Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Debattinlägg

”Vi äldre är inte ett kollektiv – inför valfrihetsgaranti”

Publicerad
ÄLDREVÅRD ·

”En del vill bo kvar hemma med hemtjänststöd så länge som möjligt, andra har betydande omsorgsbehov och klarar sig inte med hjälp från hemtjänsten eller anhöriga. Det måste vara självklart att det är de äldres individuella behov som ska styra omsorgen”, skriver Christina Rogestam och Gösta Bucht.

Om debattörerna

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna
Gösta Bucht
Sakkunnig vård/omsorg SPF Seniorerna

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I flera SVT-reportage från Norrköping har vi, dessvärre, sett hur äldre människor med omfattande omsorgsbehov tvingas bo kvar hemma mot sin vilja.

Platserna på boenden är få medan köerna till desamma är långa. Både de äldre som är i behov av omsorg och deras anhöriga och vänner far illa.

Det är rent ut sagt bedrövligt att man inte prioriterar äldres behov av omsorg, medmänsklighet och trygghet högre inom kommunens ekonomiska ramar.

Tyvärr är inte Norrköping unikt. En rapport från Socialstyrelsen visar att allt fler äldre bor hemma med hemtjänst samtidigt som platserna på äldreboenden har minskat.

Idag är det brist på platser på äldreboenden i nästan hälften av Sveriges kommuner, platsbristen har dessutom ökat sedan den senaste mätningen.

Brist på platser i särskilt boende kostar inte bara lidande för den enskilde utan även pengar. För ett par år sen stannade 80 000 personer kvar på sjukhus längre än nödvändigt – i snitt sex extra dagar.

Dessa patienter kostar kommunerna 4 miljarder kronor per år, pengar som borde användas bättre. Det hela är ett kraftigt underbetyg till hur en del kommuner planerar långsiktigt och hur de behandlar äldre människor.

Att sköra äldre tvingas bo kvar hemma är dessutom anmärkningsvärt då alla med omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet har rätt till särskilt boende, enligt Socialtjänstlagen.

Det finns dessutom numer en nationell värdegrund i Socialtjänstlagen som innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Äldre ska bemötas med respekt – vi kan ta ansvar för oss själva men vi ska också kunna få den hjälp vi behöver. Landets kommuner måste omgående ta sitt ansvar och leva upp till lagen.

Förutom allvarlig brist på platser i äldreboenden så finns det enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser kommuner där bara hälften av de äldre på särskilda boenden är nöjda med maten. I andra kommuner känner endast en dryg tredjedel sig väl bemötta av boendets personal.

Rikssnittet för äldre som har hemtjänst är att de möter 15 olika personer under två veckor. Särskilt kommunerna men också staten måste se till så att landets äldre garanteras en värdig omsorg. Så är det inte idag.

Dessutom måste landets kommuner redan idag börja planera och bygga fler platser på särskilda boenden och även på så kallade trygghetsboenden, annars blir problemen mångfalt värre framöver.

Om drygt 10-15 år kommer den stora 40-tals-generationen att vara i 80-årsåldern. Behoven och kraven på omsorgen kommer då att skjuta i höjden.

Här har också regeringen ett ansvar, det tidigare investeringsstödet för byggande av trygghetsboenden har avslutats – inga besked har kommit om dess framtid.

Inte heller har regeringen presenterat några konkreta åtgärder för att öka antalet platser på särskilda boenden runt om i landet.

Vi äldre är inte ett kollektiv. En del vill bo kvar hemma med hemtjänststöd så länge som möjligt, andra har betydande omsorgsbehov och klarar sig inte med hjälp från hemtjänsten eller anhöriga.

Från SPF Seniorerna vill vi att kommunerna inför en valfrihetsgaranti: låt äldre (och deras anhöriga) välja om de vill bo kvar hemma med eller utan stöd från hemtjänst, eller att få flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Det måste vara självklart att det är de äldres individuella behov som ska styra omsorgen!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Vård och omsorg

Mer i ämnet