Forsmark kärnkraftverk. I en replik på den debattartikel Bodil Valero (MP) skrev svarar nu flera av hennes partikamrater att de tvärtom välkomnar en utbyggnad av kärnkraft. Foto: Tomas Oneborg
Debattinlägg

”Vi är flera miljöpartister som vill ha mer kärnkraft”

”Även i miljöpartiet är vi flera som höjer rösten för att bygga ut kärnkraften. Det är nödvändigt för att klara klimatkrisen”, skriver några miljöpartister

Om debattörerna

Take Aanstoot (MP)
Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, Linköping
Nils Karlsson (MP)
Fd kommunalråd, Malmö
Harald Enoksson (MP)
Skribent tidningen Syre
Mattias Wingstedt (MP)
Styrelseledamot i Sankt Kors AB

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Bodil Valero (MP), EU-parlamentariker ​skriver att kärnkraften gör oss en otjänst.

Det är åtta år sedan den fjärde största jordbävningen någonsin uppmätt skedde i havet utanför Japan.

Hela Japan flyttades 2 meter österut och jordaxeln flyttades drygt 10 cm. Jordbävning och den efterföljande tsunamin resulterade i en katastrof där 18500människor dog.

Den resulterade även i en härdsmälta i Fukushimakraftverket där en person dog.

Även i miljöpartiet är vi flera som höjer rösten för att bygga ut kärnkraften. Det är nödvändigt för att klara klimatkrisen.

Den kompletterar vind- och sol-kraften med svängmassa och ger en stabil bas som gör att vi fortsatt kan skydda de sista fria älvarna.

Vi som minns hur svavlet från kontinentens kolkraft försurade våra skogar och sjöar, vet att högsta prioritet är att bli av med fossila bränslen.

Vi som ser hur en stor efterfrågan på biobränsle från skog och jord utarmar den biologiska mångfalden vet att biobränslen inte är lösningen på klimatkrisen.

Det är också mycket viktigt att vara tydlig mot fossilberoende länder att kärnenergi är klimatvänligt.

De tyska, holländska och belgiska miljörörelserna behöver vårt stöd i kärnkraftsdebatten, emedan dessa länder håller på att ersätta kärnenergi med fossilgas och skogsflis från urskogar.

I Sverige är det även viktigt att vi lyfter frågan om satsningen om kärnkraft. Detta av främst tre anledningar:

  • Vattenkraft och biobränsle är ekologiska katastrofer​. Fria älvar är viktiga för att behålla vildlaxen, flodpärlmusslan och ålen. Urskogar, småskaliga landskapselement och lågintensivt jordbruk är viktiga för att behålla biologiskt mångfald och förhindra den sjätte massutrotningen.
  • All energiproduktion är farlig​. Det finns ingen ren el, men vindkraft och kärnkraft hör till dem med lägst klimatpåverkan och lägst antal dödsfall per producerad energienhet. Det finns ingen ren kraft, och termen ​förnyelsebart är vilseledande ​och borde avvecklas.
  • Sverige behöver stabil el för omställningen​. Bra tillgång på el krävs bland annat för att ställa om fordonsflottan (Uppsala saknar idag effekt​ för att köra fler el-bussar) och för att byta uppvärmning från ved/flis till värmepumpar.

Med ​energiöverenskommelsen​ skapades förutsättningar för Sverige att slippa ta hårda beslut. Istället blir vi sakta mer och mer beroende av biobränsle, där vi redan idag har börjat importera skogsflis från Brasilien.

Historien har lärt oss att riskvärdering är svårt och att förenklade modeller som ”förnyelsebar” lätt leder vilse när det gäller till exempel ekosystem, klimat eller luftkvalitet.

Bland andra ​IPCC​ menar att kärnenergi troligen är en mycket viktig parameter för att klara klimatmålen, om vi inte istället vill odla bioenergi på all tillgänglig mark – något som skulle krocka med målen för biologisk mångfald.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.