Bilden är ett montage. Foto: Heiko Junge/Fredrik Sandberg/ Thomas Johansson/TT
Debattinlägg

”Nu inrättar vi en minnesdag för patriarkatets offer”

”Feministiskt initiativ har inte glömt. Därför gör vi nu den 8 november till en nationell minnesdag och dedicerar hela månaden november till att minnas, hedra och visa uppskattning för de många metoo-uppropen”, skriver Gita Nabavi och Gudrun Schyman.

Om debattörerna

Gudrun Schyman (FI)
Partiledare
Gita Nabavi (FI)
Partiledare

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Ett år har passerat sedan #metoo slog ner i Sverige. Alla var överens. Det var oacceptabelt, åtgärder måste vidtas.

Men, som oftast i frågor som rör jämställdhet och feminism, är steget från ord till handling oerhört långt. Ett antal symboliska justeringar gjordes i regeringens budget, däremot lyser genomgripande reformer eller myndighetsdirektiv med sin frånvaro.

Istället är det just nu snarare en backlash som sticker ut mest i det offentliga samtalet.

Debatten domineras av kränkta män, en nyväckt konservativ våg av röster som drömmer om hemmafrutillvaro och okunnigt hummande om ”genusflum”, samt den återkommande häpnadsväckande åsikten att ”det har gått för långt”, med #metoo, med jämställdheten, med mänskliga rättigheter.

Som om vittnesmålen försvunnit i en kollektiv minnesförlust. Feministiskt initiativ har däremot inte glömt.

Därför gör vi nu den 8 november till en nationell minnesdag och dedicerar hela månaden november till att minnas, hedra och visa uppskattning för de många metoo-uppropen.

Vi gör det för att förvalta det förtroende som givits genom vittnesmålen. Vi gör det för att ta vara på de möjligheter som dessa uppoffringar har skapat. Vi gör det för att det behövs radikal systemförändrande politik som vågar gå från ord till handling.

Metoo är Fi-politik. Konkret handlar det om elva punkter:

 • Ökad och långsiktig finansiering av jourverksamheter och skyddade boenden samt stärkt skydd för våldsutsatta, inte minst för personer i utsatthet, drogberoende, kriminalitet eller prostitution.
 • Utbildning om våldets mekanismer för alla professioner som möter våldsdrabbade och våldsutövare, samt att utveckla det våldspreventiva arbetet och kopplingen mellan maskulinitet och våld.
 • Ökade satsningar på utbildning om sexuella trakasserier och normkritisk pedagogik för skolpersonal. En förbättrad sexualundervisning som inkluderar kunskap om maktrelationer, samtycke och kroppslig integritet och arbete med att stärka ungas kunskaper om sina mänskliga rättigheter.
 • Inrätta en specialiserad enhet inom polisen mot barn- och tvångsäktenskap. Förstärka polisens arbete mot hatbrott och näthat samt att inrätta ett nationellt kunskaps- och resurscenter mot sexköp och människohandel.
 • Ökade resurser till Åklagarmyndigheten och Domstolsverket för att kvalitetshöja rättsprocessen inom sexualbrott.
 • Stärkt vård till brottsoffer, inte minst för papperslösa. Social och ekonomisk utsatthet ska aldrig bidra till ökad risk för övergrepp.
 • Trygga arbetsplatser genom trygga anställningar. Aktivt jämställdhetsarbete och införandet av dryga böter (i nivå med böter enligt GDPR-lagstiftning) för arbetsgivare som underlåter att agera vid sexuella trakasserier.
 • Informationssatsningar kring samtycke och vad den nya lagen innebär.
 • En skarp lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och en begränsning av porr och ett förbud mot strippklubbar för trygga offentliga rum.
 • Genom aktivt antidiskrimineringsarbete och sanktionsmöjligheter säkerställa att samhällets insatser så som LSS och Färdtjänst är trygga för såväl brukare som personal.
 • Verka för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU enligt svensk modell, för rätten till abort och samtyckeslagstiftning.

Efter det som skett finns ingen återvändo. Inga enskilda tråkiga upplevelser, otur eller enstaka rötägg och klantiga fyllor. Vi vet vad det är: strukturellt våld mot kvinnor, transpersoner och icke-binära. Patriarkatets yttersta kontrollmekanism.

Kraften i den insikten ger oss modet att fortsätta. Så vi fortsätter och vi välkomnar alla som vill vara med.

Det här är bara början och vi kommer att gå så långt som det krävs.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.