Bistånd ska vara till för dem som behöver det mest, skriver företrädare för flera organisationer som är kritiska mot att biståndspengar också i den nya budgeten används för att täcka kostnader inom Sverige. Foto: Linnea Frändå, Concord Sverige
Debattinlägg

”Vi kräver besked om internationella biståndet”

”Demokratin är på tillbakagång i land efter land och försvarare av miljö, barns- och mänskliga rättigheter är i desperat behov av stöd. Att då urholka biståndsbudgeten är helt fel”, skriver företrädare för ett antal hjälporganisationer.

I den vårändringsbudget som presenterades i dag saknas utlovade besked om hur regeringen vill hantera frågan om avräkningar från biståndsbudgeten.

Civilsamhällesorganisationer har länge krävt besked om vilka regler som ska gälla för att täcka kostnader inom Sverige med pengar som tas från biståndsbudgeten. Bistånd ska vara till för dem som behöver det mest.

Antalet hungrande människor i världen ökar. Demokratin är på tillbakagång i land efter land och försvarare av miljö, barns- och mänskliga rättigheter är i desperat behov av stöd. Att då urholka biståndsbudgeten är helt fel.

Efter regeringens löfte i februari om att avräkningarna från biståndsbudgeten skulle minska, efter att frågan om hur avräkningar ska beräknas har varit under översyn sedan 2016, kommer i vårändringsbudgeten en ökning av avräkningarna med 700 miljoner – och det saknas helt transparens om vilka ytterligare kostnader regeringen har valt att täcka med biståndspengar.

Det är tvärt emot vad som tidigare aviserats. Översyn för ökad transparens och utlovad sänkning av avräkningarna har bytts av mörkläggning och ökade avräkningar.

Regeringen har tillämpat regler från OECD:s biståndskommitté DAC, som tillåter att räkna kostnader för flyktingmottagande som bistånd.

Biståndsorganisationer och DAC:s egna experter har länge varit kritiska mot reglerna som ger för stort utrymme för rika länder att räkna kostnader ur andra budgetposter som bistånd, som Sverige nu gör.

Nu fortsätter regeringen att täppa till hål i budgeten med pengar som skulle gå till de mest behövande.

Det långsiktiga biståndet måste värnas för att säkra arbetet för fattigdomsbekämpning och demokratisering i utvecklingsländer.

De kraftigt ökade avräkningarna i Sverige 2015 följdes av samma trend i andra stora biståndsgivarländer som Tyskland och Danmark med resultatet att alltmer biståndspengar stannar inom Europa.

Från civilsamhällets sida har det länge varit ett krav att regeringen ska minimera avräkningarna och transparent redovisa principer för hur avräkningar ska beräknas. Nu finns det en regeringsöverenskommelse om minskade avräkningar och en modell för beräkning. Det är dags att redovisa den!

Varför detta hemlighetsmakeri om en mångmiljardpost i biståndsbudgeten? Kraven på transparens är alltid höga när offentliga biståndsmedel används, och så ska det vara.

Samma krav på öppenhet i användningen av varje krona måste gälla även pengar som avräknas biståndsbudgeten.

Det är viktigt att Centerpartiet och Liberalerna nu i förhandlingarna med regeringen bidrar till att avräkningarna minskar och att beräkningsmodellen genast redovisas offentligt.

Vi kräver att regeringen ska:

  • Snarast offentliggöra den nya beräkningsmodell för avräkningar som regeringen har kommit överens om och redovisa hur den garanterar en långsiktig och förutsägbar styrning av biståndsbudgeten.
  • Verka för successivt mer restriktiva riktlinjer för avräkningar från biståndet, för att på sikt fasa ut dem helt.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.