Edward Snowden.
Edward Snowden. Foto: Wikileaks
Debattinlägg

”Vi kräver korten på bordet om massövervakningen”

Övervakning ·

”Maktpartierna ser folket som undersåtar som ska kontrolleras”, skriver Christian Engström (PP).

Sverige är en viktig partner i amerikanska NSA:s uppbyggnad av ett globalt nät för massövervakning. Tillsammans med NSA och brittiska GCHQ ägnar sig svenska FRA åt IT-attacker. FRA har tillgång till den amerikanska spiondatabasen Xkeyscore, som med säkerhet innehåller känslig information om svenskar och svenska förhållanden. Detta vet vi efter whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden.

I den i dagarna aktuella boken ”Storebror ser dig: Edward Snowden och den globala övervakningsstaten” avslöjar journalisten Glenn Greenwald även att FRA är inblandat i ekonomiskt spionage mot andra länder.

Inget av detta är regeringen eller Socialdemokraterna villiga att kommentera, än mindre debattera. Detta trots att det finns angelägna frågor att ställa.

Vill vi att Sverige och FRA ska medverka i att bygga upp ett amerikanskt världsomspännande nät för massövervakning?

Vilken är den lagliga grunden för FRA:s IT-attacker och nära samarbete med NSA?

Vem har beslutat att detta ska ske? Och varför har vi inte haft någon politisk debatt eller öppen demokratisk process innan?

Att allt inte står rätt till är uppenbart. Förra sommaren blockerade den svenska och den brittiska regeringen EU:s planer på att ta ett allvarligt samtal med USA om vad som pågår.

I Europaparlamentets utfrågningar om massövervakningen vägrade såväl svenska FRA som brittiska GCHQ att komma och svara på de folkvaldas frågor.

Detta är frågor maktpartierna i svensk politik vägrar att diskutera. Allt vi får är svepande kommentarer som går ut på att vi ska lita på att allt är i sin ordning. Vilket är svårt att göra, eftersom samma partier är totalt ovilliga att precisera vad det är vi ska lita på.

Vi i Piratpartiet är inte beredda att blint lita på regeringen och (S). Vi vill ha en öppen debatt om övervakningen, om vår rätt till privatliv och om politikens syn på människan.

Vi menar att vi medborgare måste betraktas som fria individer som ska bedömas utifrån våra faktiska handlingar – medan maktpartierna i stället tycks se folket som undersåtar, som ska övervakas och kontrolleras.

Europaparlamentet är tillsammans med tyska Bundestag de enda folkvalda församlingarna i Europa som på allvar försöker ta tag i dessa frågor. Det är här vi försöker finna svaren och sanningen.

Till exempel har det visat sig att den globala amerikanska massövervakningen inte lett till att en enda terrorist fällts i domstol. Detsamma kan sägas om den spaning som den svenska FRA-lagen öppnat för.

Regeringen och Socialdemokraterna visar inga tecken på att vilja diskutera dessa frågor. De verkar inte ens förstå problemen med massövervakning. Därför är det viktigt att vi som är motståndare till storebrorsstaten får fortsätta arbeta med dessa frågor i Europaparlamentet.

Det gäller den globala massövervakningen såväl som EU-projekt som datalagringsdirektivet, registrering av våra resor och övervakning av våra bankaffärer.

Regeringen och det ledande oppositionspartiet tar inte människors rätt till privatliv på allvar. Därför är det absolut nödvändigt att Piratpartiet får fortsätta arbeta med dessa frågor i Europaparlamentet, även efter EU-valet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.