Debattinlägg

Vi riskerar att återuppleva oljekrisen 1973

Publicerad

Birgit Karlsson, docent i ekonomisk historia:

SLUTET PÅ OLJAN Den oljekris som nu diskuteras hänger samman med att oljan är en ändlig resurs och att vissa fyndigheter, bland annat i Nordsjön är på väg att ta slut. Det är en annan typ av oljekris än den som vi hade på 1970-talet och som främst hade politiska förklaringar. Effekten i form av högre priser kan emellertid bli liknande, skriver Birgit Karlsson, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet.

Oljepriserna steg hastigt under 1970-talet. Orsaken var emellertid inte att oljan höll på att ta slut. Istället handlade det i hög grad om att oljan användes som ett politiskt vapen.

Under 1950- och 1960-talet hade tillväxten varit stark i Västeuropa. Tillväxten byggde i hög grad på tillgången till billig energi. Under denna period kom oljan snabbt att ta över kolets roll som viktigaste energikälla. Stora mängder olja importerades till Europa från de oljeproducerande länderna på stora tankbåtar. De oljeproducerande länderna ville att oljepriserna skulle ligga på en högre nivå och 1960 bildades kartellen OPEC i syfte att stabilisera oljepriserna. Det visade sig emellertid svårt att hålla fast vid en gemensam prisnivå, men 1973 lyckades man. Orsaken var politisk – 1973 hade det så kallad Yom Kippur-kriget brutit ut mellan Egypten och Israel. Kartellen beslöt att minska oljeproduktionen och höja priset på råolja i protest mot att västvärlden inte protesterade mot Israels handlande. Priset på olja tredubblades på kort tid, vilket bidrog till den ekonomiska krisen i Västeuropa under 1970-talet. Under slutet av 1970-talet ökade priserna ytterligare i samband med revolutionen i Iran.

Oljeprisökningen innebar kostnadsökningar för många företag som var beroende av billig energi för sin tillverkning. Det innebar också ökade kostnader för bostadsuppvärmning och transporter. Tillväxttakten minskade kraftigt i Västeuropa och i Sverige infördes bensinransonering. Prisökningarna innebar emellertid också att det blev lönsamt att söka efter nya oljefyndigheter, bland annat i Nordsjön. De höga oljepriserna var alltså en viktig förklaring till Norges kommande stora oljeinkomster.

Den oljekris som nu diskuteras hänger samman med att oljan är en ändlig resurs och att vissa fyndigheter, bland annat i Nordsjön är på väg att ta slut. Det är en annan typ av oljekris än 1970-talets som främst hade politiska förklaringar. Effekten i form av högre priser kan emellertid bli liknande. För Sveriges del kan påpekas att, även om oljeberoendet fortfarande är stort, så har alternativa energikällor kommit att spela en allt större roll i den svenska energiförsörjningen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.