Foto: Per Groth / TT / Nils-Josef Labba / SVT Sápmi
Debattinlägg

”Vi samer är bara till besvär för Björn Söder”

Samerna ·

”Det är skrämmande för mig att någon 2014 har en så hemsk människosyn som Björn Söder uppvisar. I hans ögon är nog samer, tornedalsfinnar, romer, judar, kurder och araber bara till besvär”, skriver Lars-Jonas Johansson.

Om debattören

Lars-Jonas Johansson
Sametingsledamot (LPSS)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Jag är same, jag är svensk medborgare, jag hör till en egen nation som har sitt område inom Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Vi har funnits här sedan urminnes tider och nationen kallas Sápmi.

För någon dag sedan uttalade SD:s partisekreterare och Riksdagens andre vice talman, Björn Söder, att samer och judar som är svenska medborgare, tillhör andra nationer och därmed inte är svenskar.

Björn Söder har rätt i en sak, jag är same. Men jag är svensk medborgare och har därmed samma medborgerliga rättigheter som vilken SD-topp som helst, men inte i Söders ögon.

I hans ögon är nog samer, tornedalsfinnar, romer, judar, kurder och araber bara till besvär. Vad inte SD har tänkt på, är att de faktiskt själva är inkräktare. De flesta av dem kommer från skånetrakten, deras förfäder ansåg sig nog själva mer som danskar.

Vi samer är betraktade som urfolk, enligt FN. Vi har befolkat norra Sveriges yta längre än något annat folk, så vems rätt åberopar SD, när de vill bli av med svenska medborgare som tillhör andra nationer?

Jag har däremot anledning som samisk politiker, att kritisera Sveriges ledning, när det gäller det samiska folkets ställning som urfolk i Sverige. Norge och Danmark har ratificerat ILO 169, en konvention som skall skydda urfolkens rätt i nationalstaterna.

Finland verkar vara på väg att ratificera, men Sverige visar ingen vilja att göra det. Här utreds fortfarande frågan om samernas rätt till land och vatten, liksom jakt och fiskerättigheter.

Konventionen ger ursprungsfolket själva rätt att bestämma om sin kulturella och politiska identitet och beskydda urfolket mot icke frivillig assimilering.

Varför kan inte Sverige ställa sig bakom en konvention som andra länder ratificerat?

En svensk lagstiftning, Rennäringslagen, har fråntagit det samiska folket rätten till mark och vatten. Sverige har knutit de samiska rättigheterna enbart till renskötselutövningen, övriga samers rätt till marken och vattnet, jakten och fisket, är faktiskt konfiskerad.

Min farmor gick i kåtaskola i slutet av 1920-talet till början på 1930-talet. De fick fara långt från sitt hem, under vintern och sommaren. ”Lapp-barnen” skulle assimileras till svenskar.

De fick inte tala samiska, men de skulle bo i kåta, ha samiska kläder och ha en svensk lärarinna, som också skulle vara klädd som barnen. Deras slöjd skulle enbart vara allmoge slöjd, som virkade grytlappar och täljda träslevar.

De skulle vara svenskar helt ut i fingerspetsarna, men det skulle synas att de var ”lappar”. Det får mig att direkt tänka på judestjärnornas tid i Tyskland.

Är det ett sådant samhälle SD vill ha?

Björn Söder talar om att de som inte är svenskar, ”ska anpassa sig till det svenska och assimileras för att kunna bli svensk.” Hur ska en samisk politiker i Sametinget kunna väcka en fråga hos regeringen och riksdagen, när inte ens väljarna i Sverige kan få bort partier som Sverigedemokraterna ur Riksdagen?

Hur ska en väljare från Norrland, överhuvudtaget få sina frågor belysta, när det enda som gäller är frågor ur ett perspektiv som inte sträcker sig längre norrut än Norrtälje? Detta vet SD om.

De utnyttjar grupperingar som känner sig utelämnade av svensk politik och lagstiftning. SD vänder sig till utsatta grupperingar, som skrämda fattiga pensionärer, utkonkurrerade företagare och arbetslösa med flera.

Alla som kan tänkas acceptera SD:s förklaring av det som upplevs som ett nederlag i ekonomi och kriminalitet. Att det är ”deras fel” de som inte är riktiga svenskar!

Hitler lovade tyskarna att att alla skulle kunna köpa sig en folkvagn, bara judarna försvann. Jag ser fler likheter än skillnader i SD:s politik.

Det är skrämmande för mig, och det är främmande för mig, att någon 2014, i ett riksdagsparti, har en så hemsk människosyn som Björn Söder uppvisar.

Med den bakgrundshistorien jag beskrivit, gällande min samiska historia, så får SD:s ledord ”Demokrati, Nationalism, Konservatism och social rättvisa”, en helt annan betydelse för mig än vad man först kan tro att de står för.

Det enda jag kan hoppas på som same, är att vi slipper få en SD minister som ansvarig för samiska frågor, men Söder vill nog helst lägga ner Sametinget.

Då vore förnedringen total, inte bara för mig, utan också för Sverige.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.