strejkande vingårdsarbetare, Sydafrika
Foto: CSAAWU
Debattinlägg

”Ditt sydafrikanska vin framställs under vidriga förhållanden”

Vin ·

”I denna globaliserade värld är det viktigare än någonsin att stötta varandra även över landgränserna”, skriver Johan Torgå.

Om debattören

Johan Torgå
Klubbordförande för Livsklubben på Orkla Foods i Örebro

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sedan ett antal veckor är arbetarna på Robertson Winery i Sydafrika i strejk.

Den handlar om att få en lön som går att leva på, möjlighet för lantarbetarfacket CSAAWU att besöka lantarbetarna ute på de gårdar som förser vinfabriken med druvor, och ett stopp på trakasserier av medlemmar och fackligt förtroendevalda.

Strejken handlar också om skapandet av en partssammansatt övervakningskommitté som ska granska hur företaget lever upp till de etiska krav som bland andra Systembolaget ställer på dem.

Företaget vägrar att gå med på dessa krav. Detta kan verka märkligt utifrån de spelregler som vi är vana vid.

Men situationen ute på den sydafrikanska landsbygden har inte ändrats så mycket sedan apartheid avskaffades för över 20 år sedan.

Lantarbetarna bor ofta på gårdarna och hela deras liv är i beroendeförhållande till bonden. Det gäller boende, transporter, vatten, elektricitet med mera. Lönerna är låga, arbetsmiljön usel, organisationsgraden låg, boendet ofta uselt och det förekommer både våld och rasism.

Dessutom är kvinnorna i en särskilt utsatt position, där de ofta ses som reservarbetskraft.

Det är i den verkligheten fackföreningar som CSAAWU arbetar med små resurser för att organisera arbetarna i en kamp för ett värdigt liv.

2011-2012 utbröt spontana strejker på landsbygden. Strejkerna spreds över Västra Kapprovinsen som en löpeld.

Detta slutade i en delseger och minimilönen höjdes med över 50 procent. Men sen kom bakslaget.

Arbetare som varit aktiva i strejken avskedades och vräktes, och bönderna tog igen de högre lönekostnaderna med höjda avgifter på el och vatten med mera. Det är mot den bakgrunden vi ska förstå den pågående strejken på Robertson Winery.

Återigen har arbetare formulerat lönekrav utifrån de behov de har av näringsriktig mat och möjlighet för barnen att få ett bättre liv. Därför är denna strejk så viktig.

Den handlar om att tända ett ljus av hopp i en tillvaro som präglas av fattigdom, hårt arbete, alkoholproblem och allt det som kantar fattiga människors liv.

Livsmedelsarbetareförbundets fackklubb på Orkla Foods i Örebro bedriver sedan 2010 ett solidaritetsarbete till stöd för lantarbetarfacket CSAAWU.

Vi ser solidariteten som den fackliga idéns själva kärna. I denna globaliserade värld är det viktigare än någonsin att stötta varandra även över landgränserna.

Vi har spridit information om lantarbetarnas situation och samlat in pengar, bland annat på fackliga möten och genom vår Facebooksida ”Livsmedelsarbetare för Solidaritet”. För ett par veckor sedan skickade vi 40 000 kronor till CSAAWU och dessa pengar har använts till matpaket åt de strejkande på RW.

De har ingen strejkkassa så de befinner sig i en allt svårare situation. Företaget bussar under poliseskort in strejkbrytare och agerar mycket provokativt.

Men hittills är detta en av de fredligaste strejkerna i Sydafrika. Trots det har RW försökt få den olagligförklarad, dock utan att lyckas.

Vad kan vi då som vindrickare göra för att förbättra situationen för vingårdsarbetarna? Vi måste ställa krav på Systembolaget att de på ett aktivt sätt har med fackliga organisationer i revisioner av etiska krav för att få en tydligare bild av hur de följs.

Köp inte viner från Robertson Winery så länge strejken pågår!

Ett etiskt märkt vin ställs det mer krav på, men det i sig förändrar inte strukturen på den sydafrikanska landsbygden.

Solidaritetskompensera genom att om du köper ett sydafrikanskt vin kan du samtidigt sätta in en slant till stöd för lantarbetarnas fackliga organisationer.

Det är bara lantarbetarna själva som kan förbättra sina liv. På vår fb-sida kan du finna sätt att hjälpa dem göra det. 

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.