Debattinlägg

Vinstintresset orsaken till friskolornas selektering

FRISKOLORNA ·

Stefan Lindborg om hur friskolor väljer sina elever:

Klassförakt, rasism och en vidrig människosyn kom fram i gårdagens Uppdrag granskning. Idag är vi många som reagerar starkt på att skolor sorterar bort vissa elever. Vi kan inte längre fortsätta upprätthålla ett skolsystem där privata företag ges drivkrafter att välja bort elever som de inte tycker är tillräckligt lönsamma. Riskkapitalisterna, aktiebolagen och de stora koncernerna måste bort. Att göra vinst på vår rätt till utbildning ska inte vara tillåtet, skriver Stefan Lindborg, förbundsordförande för Ung Vänster, inför kvällens Debatt klockan 22 i SVT1.

I gårdagens Uppdrag granskning i SVT visades hur rektorer på privata skolor fungerade som utsorteringsmaskiner. En vd för en privatägd skola använde ord som ”cancersvulst”, ”ruttet äpple” och ”skydda de fina eleverna”, när han vid en anställningsintervju beskrev vilka elever som var välkomna och vilka som man stängde dörren för. Tydligt framträdde klassförakt, rasism och en vidrig människosyn. Idag är vi många som reagerar starkt på att skolor sorterar bort vissa elever, men jag hoppas att debatten tillåts gå längre än att enbart handla om enskilda skolor, och också börjar inbegripa de incitament som hela systemet skapar. När vinstintresset tillåts dominera skapas drivkrafter till sortering.

Privatägda skolors vinstjakt får konsekvenser för hur vi ser på varandra. Vinstmarginalen är för liten på en elev som är skoltrött och behöver stödundervisning. Det är mindre pengar att tjäna på någon med en diagnos, än vad det är på eleven som har välutbildade föräldrar. Vad innebär det för skolans rykte och marknadsföring om man får för många elever som inte lyckas tillräckligt bra, som får för låga betyg eller som har för hög frånvaro? Sämre rykte innebär färre elever och därmed mindre vinstutdelning till ägarna.

Privatiseringshetsen har drivit fram en skola där rektorer tvingas fråga sig vilken femtonåring som är mest lönsam – och därför också vilken femtonåring som man tjänar minst på. Frågan är om det är en sådan skola vi vill ha?

Efter två decennier av marknadsliberalt experimenterande har Sverige fått ett skolsystem som inte kan beskrivas på något annat sätt än som en sorteringsskola. Vinstintresset och det ”fria” skolvalet står i direkt motsättning till en likvärdig skola för alla. På ungefär femton år har skillnaderna mellan olika skolors resultat fördubblats. Det fria skolvalet är den pådrivande faktorn bakom en utveckling där skolsystemet görs alltmer segregerat. Vi ser idag tydligt hur skolor väljer bort vissa elever, och hur välutbildade medelklassföräldrar väljer bort vissa skolor.

Mycket talar för att skolpolitiken kommer att bli en av de viktigaste frågorna i nästa års val. Det är många som nu vill ventilera problemen i den svenska skolan, men samma personer verkar samtidigt helt sakna intresse av att lösa de grundläggande problemen. De borgerliga arkitekterna bakom marknadsanpassningen gör sitt yttersta för att få diskussionen att handla om något annat.

I debatten försöker såväl utbildningsminister Jan Björklund och Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Ibrahim Baylan ge sken av att man vill göra något åt riskkapitalisterna i skolan. Men det som de i verkligheten föreslår är skrämmande otillräckligt. Om man ska göra något åt problemen måste man våga gå till botten och på riktigt förändra en situation där skolan har blivit en arena för vinsttörstiga storbolag.

Vi kan inte längre fortsätta upprätthålla ett skolsystem där privata företag ges drivkrafter att välja bort elever som de inte tycker är tillräckligt lönsamma. I grund och botten är det enkelt. Vi som vill ha en likvärdig skola för alla måste se till att få bort riskkapitalisterna, aktiebolagen och de stora koncernerna. Uppdrag granskning visar att det är dags för handlingskraft och det verkar såväl Jan Björklund som Ibrahim Baylan sakna.

Att göra vinst på vår rätt till utbildning ska inte vara tillåtet. Varenda krona som ska gå till skolan ska också gå till utbildning, till elever och till lärare, och inte hamna i riskkapitalbolag eller skatteparadis.

Idag betalas priset för skolbolagens vinstjakt av elever som blir bortsorterade. Det kan inte få fortsätta.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.