Dold synar en organisation som påstår sig kunna bota sjukdomar med handpåläggning.
SVT Dold synar en organisation som påstår sig kunna bota sjukdomar med handpåläggning. Foto: SVT Dold
Debattinlägg

”Släng ut sekterna ur psykiatrin”

Opinion ·

”Det ska inte löna sig att bedriva skumraskverksamhet på bekostnad av beforskad och väl beprövad vård! Se över patientsäkerheten i hela vården. Vi föreslår att ni börjar med att slänga ut sekterna ur psykiatrin”, skriver Linda Strand Lundberg, Dan Katz och Veronica Gardell.

Om debattörerna

Linda Strand Lundberg
Ordförande Vetenskap och Folkbildning
Dan Katz
Leg psykolog, leg psykoterapeut, styrelseledamot Vetenskap och Folkbildning
Veronica Gardell
Sjuksköterskestudent, medlem Vetenskap och Folkbildning

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

SVT Dold avslöjade under tisdagen hur en sekt cyniskt sätter klorna i människor när de är som mest utsatta och försvarslösa. Den här gången har de arbetat inifrån sjukvården och rekryterat bland patienter.

Det är inte första gången det här händer och tyvärr finns det inte något som tyder på att det blir den sista.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning vill nu rikta en fråga till IVO, Socialstyrelsen och till berörda politiker: Vad tänker ni göra för att förhindra att detta händer igen?

Reportaget berättar om sekten Access Consciousness, som grundats av en avhoppare från Scientologikyrkan vid namn Gary Douglas.

Ledande sakkunniga om sekter i USA och Sverige, Rick Alan Ross respektive Håkan Järvå, berättar i avsnittet hur rörelsen Access Consciousness rekryterar medlemmar enligt en modell som känns igen från Scientologerna och andra sekter och närmast liknar ett pyramidspel.

I programmet intervjuas Maria och Tina. Maria berättar att hon under en svår period där hon som cancersjuk genomlevde en påfrestande behandling även vårdades för psykisk ohälsa. Istället för den  hjälp en person i hennes situation förtjänar, blev hon indragen i en sekt.

Det visade sig nämligen att psykologen använde sin position för att rekrytera medlemmar till Access Consciousness. Maria behandlades med handpåläggningar och gick dyra kurser utan att bli vare sig friskare eller lyckligare.

Efter att Tina anmält psykologen till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) kritiserade de Region Skåne med att ”det är förkastligt att utnyttja sin kontakt med en psykiskt skör person” och regionen har glädjande nog sett över sina rutiner.

Det är lätt att som utomstående döma Maria och Tina, och alla andra människor som fallit offer för bluffar och att tycka att de får skylla sig själva som slösat så mycket pengar på något verkningslöst.

Men vi har alla perioder i livet då vi är mindre motståndskraftiga, när vi har garden nere och är tacksamma för varje utsträckt hand – eller charmas av en karismatisk person som verkar vilja oss väl. Du kanske känner någon med psykiska problem eller har en släkting med Alzheimers?

Du kanske själv har diabetes? Access Consciousness påstår att de har erfarenhet av att behandla och bota alla dessa åkommor och många fler.

SVT Dolds reportage skildrar en mörk verklighet och vi kan inte låtsas att det rör sig om ett enskilt fall.

Scientologerna är sedan länge innästlade i svensk sjukvård där de behandlar människor med beroendeproblematik.

Dessutom finns det ett oändligt antal alternativa behandlare som verkar utanför sjukvårdens ramverk, speciellt när det gäller psykiatriska åkommor.

Hur långt ska det behöva gå?

Det finns inga tecken på att IVO, Socialstyrelsen och berörda politiker aktivt arbetar på konkreta lösningar på de här problemen.

Vad tänker ni göra för att se till att personer i avgrundsdjupa livskriser skyddas från att utnyttjas när de som allra mest behöver det? Det ska inte löna sig att bedriva skumraskverksamhet på bekostnad av beforskad och väl beprövad vård!

Vi vill att ni ser över patientsäkerheten i hela vården och vi föreslår att ni börjar med att slänga ut sekterna ur psykiatrin.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.