”Även cyklister och gångtrafikanter bör känna till högerregeln”, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas från Kungliga automobil klubben, KAK. Foto: Markus Schreiber / TT
Debattinlägg

”Oskyddade trafikanter får inte förbli de mest outbildade”

Publicerad
OPINION ·

”Även cyklister och gångtrafikanter bör känna till högerregeln och vilka risker det innebär att befinna sig i en tät trafikmiljö. Alla trafikanter måste kunna samexistera”, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas.

Om debattörerna

Anders Ydstedt
Ordförande, Expertrådet, KAK
Wilhelm Douglas
Generalsekreterare, KAK

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Enligt en ny rapport från VTI som SVT rapporterat om (23/10) är okunskapen om trafikregler stor hos många cyklister. Undersökningen visade att uppemot var fjärde svar om vilka regler som gäller i olika situationer var felaktigt. De yngre cyklisternas kunskaper är också sämre än de äldres.

Den starkast bidragande orsaken till att cyklisterna bryter mot reglerna var dock att man helt enkelt struntar i dem. Detta är naturligtvis ingen hållbar situation.

Antalet resor och transporter växer i Sverige. Samtidigt blir vi mer urbaniserade och fler människor ska samsas på mindre ytor.

Detta ställer krav på att samspelet fungerar, vilket kanske blir extra tydligt i trafiken.

Alla trafikslag måste kunna samexistera och då måste reglerna vara glasklara för att konfrontationer och olyckor ska kunna undvikas.

LÄS MER: Kravet: Ändra trafikreglerna så att cyklisterna förstår

Det är mycket positivt att antalet människor som har körkort i Sverige blir fler, då körkortsinnehavare har genomgått en teoriutbildning om grundläggande trafikregler och riskfaktorer.

Men trafikkunskaper är inget som bara angår körkortsinnehavare. Minst lika viktigt är att andra som vistas i trafiken, vilket är i princip hela befolkningen, har rätt kunskaper.

Redan i skolan borde initiativ tas för att höja trafikkunskaperna.

Det krävs att tydliga kunskapskrav införs i skolans läroplaner på alla stadier, vilket inte är fallet idag. Målet ska vara att unga ges kunskaper i princip motsvarande teoriutbildning för körkort efter avslutad gymnasieutbildning.

Detta kommer att underlätta för fler att ta körkort och utrusta de mest oskyddade trafikanterna med nödvändiga kunskaper.

Det finns redan väldigt allmänt hållna formuleringar om trafikundervisning i skolans styrdokument, men enligt en rapport av Kungliga automobil klubben, KAK, och en utredning från riksdagens utredningstjänst är det i princip omöjligt att veta vilken undervisning som faktiskt äger rum, då detta inte är något som följs upp.

Här är det ytterst politikerna som måste tänka nytt.

Trafiksäkerhetsarbetet kräver ett helhetstänkande och de oskyddade trafikanterna ska inte förbli de mest outbildade.

Även cyklister och gångtrafikanter bör känna till högerregeln och vilka risker det innebär att befinna sig i en tät trafikmiljö. Alla trafikanter måste kunna samexistera.

Ingen ska planeras bort eller hindras i framkomligheten.

--------------

SE MER: SVT Nyheter tar upp några av de viktigaste lagarna för dig som är cyklist eller bilist.

Fakta: Trafikregler vid cykelöverfart

Visa

Cyklister har företräde vid en cykelöverfart, gentemot korsande biltrafik. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Källa: Gävle kommun.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.