50 miljoner ska göra skuldsatta skuldfria

Överskuldsatta barnfamiljer ska skyddas från vräkning och föräldrarna ska få råd att umgås med sina barn. Det här är några av de frågor som regeringen betonar i höstbudgeten.

I budgeten föreslås att Kronofogdemyndigheten får totalt 50 miljoner kronor extra i perioden 2016-2019 för att motverka att personer blir överskuldsatta. Tio miljoner kronor kommer under nästa år. Pengarna ska bland annat gå till lagförslaget som ska göra det enklare för de personer som är svårast drabbade att genomgå en skuldsanering och bli fria skulderna.

Ska ha råd att umgås med barnen

Tidigare lagförändringar har gjort det svårare att sätta barn och unga i skuld. Det här har gjorts genom att till exempel hindra att ett barn drabbas av kostnader för läkar- och tandläkarbesök. En punkt i höstens budget är att barn med överskuldsatta föräldrar ska erbjudas särskilt skydd.

År 2014 råkade 450 barn ut för att deras familjer vräktes från sina hem. Även om den siffran är lägre än tidigare, ska regeringen fortsätta att se över att barnfamiljerna inte tvingas till avhysning eller vräkning. Att ekonomiskt utsatta föräldrar fortfarande ska ha råd att umgås med sina barn ska också utredas vidare. Idag lever mer än 160.000 barn i familjer som har skulder hos Kronofogden.

– Vi jobbar för att ge många fler överskuldsatta chansen att saneras från sina skulder och komma tillbaka till en normal ekonomi. Vi vet ju att det här är ett jättestort lidande för de som drabbas men också ett stort samhällsproblem, säger Per Bolund (MP), konsument- och finansmarknadsminister.

Lagförslag mot reklam

I regeringens strategi som ska hindra överskuldsättning finns ett lagförslag som kan förbjuda snabblåneföretag att fortsätta med sin marknadsföring. De skärpta reglerna vill man ska gälla för de företag som inte följer reglerna kring vad som är tillåtet att säga i kampanjer om krediterbjudanden.

Att snabblåneföretagen ska tvingas följa fler regler har redan utretts en gång av alliansregeringen. Nu är alltså utredningen uppe på bordet igen. Bland annat handlar det om att begränsa möjligheten att förlänga lån och att sätta ett tak på den kreditränta som företagen får ta ut. I september 2016 ska rapporten om vad som egentligen ska gälla för de snabba lånen vara klar.