SVT2Tisdagar

Borgholmskällan struntar i etiken

Sierska med tarotkort på bord.
Telefonsiarna säger sig bland annat kunna spå framtiden i tarotkort.

De siare som struntar i etiken är anställda av ett och samma företag – Borgholmskällan i Örebro. Bakom företaget finns en kvinna som gjort det till en konst att vara oanträffbar.

Telefonsiarbranschen kan sägas vara något svåröverskådlig. Det finns en mängd siarsajter på nätet med betaltelefonlinjer. En del drivs av enskilda personer, andra av företag. I damtidningarna är det dock huvudsakligen två företag som annonserar – Teledialog i Helsingborg och Borgholmskällan i Örebro.

När Plus undersöker siartjänsterna, visar det sig att de siare som inte följer Etiska rådet för betalteletjänsters regler, arbetar för företaget Borgholmskällan. På de telefonlinjerna tar det lång tid att komma fram till den siare som man vill tala med, vilket innebär att samtalet kostar onödigt mycket. Borgholmskällans siare låter också en elvaåring prata på, trots att de är skyldiga att omedelbart avsluta om det framgår att kunden är minderårig.

Fejkade adresser
För den som är kund hos Borgholmskällan och kanske missnöjd med kvaliteten på tjänsten, är det förstås bra att kunna ta kontakt med företaget. Men de adressuppgifter som finns i annonserna visar sig vara rena falsarier – det är påhittade adresser och postboxar, berättar Posten för Plus.

Borgholmskällan är en enskild firma som drivs av en kvinna vid namn Ninewah Ankido. Företaget omsätter närmare fem miljoner kronor om året, men adressen till företaget är en enkel postboxadress i Örebro. Ninewah Ankido själv är också svår att besöka; hon saknar vanlig folkbokföringsadress.

Anlitad av flera kommuner
Borgholmskällan är inte det enda företaget som Ninewah Ankido driver - hon står bakom fem företag, en enskild firma och fyra aktiebolag. Tre av bolagen driver assistansservice för funktionshindrade och anlitas av flera kommuner i Sverige. Men att nå henne via företagen går inte heller. Plus har ringt upprepade gånger och lämnat meddelanden. Ninewah Ankido svarar inte på ett enda av de telefonnummer som uppges tillhöra hennes företag.

Vi försöker då nå Ninewah Ankido via Södertälje kommun som anlitar assistans från ett av företagen.
- Jag har aldrig fått tag på henne direkt. Man kan lämna ett meddelande på mobilen och sen kanske hon ringer upp, säger en luttrad handläggare i Södertälje.

När Plus till slut får tag på en före detta styrelseledamot i ett av företagen säger han kort:
- Jag har ingenting att göra med henne längre.

Granskning visar avtalsbrott
Det verkar i alla fall inte gå någon nöd på Ninewah Ankido. Det var nyligen som hon registrerade sitt femte företag – Internationell Rådgivning AB. Aktiebolaget ska bedriva rådgivning inom horoskop och healing, astrologi och tarot via telefon, enligt Företagsregistret.

Efter att Plus tog upp spåtjänsterna så inledde Etiska rådet för betalteletjänster en granskning av de två företagen Teledialog AB och Icuri AB. Det senare fungerar som ett mellanled mellan operatören och siarföretaget Borgholmskällan genom att Icuri är ansvarigt för de betalnummer som Borgholmskällan använt.

Etiska rådet fann att både Teledialog och Icuri bröt mot flera av de etiska reglerna i så stor omfattning att rådet ombad Teliasonera att tills vidare stänga av flera abonnemang som tillhör företagen. Regelbrotten rör dels vilseledande marknadsföring, då företagen bland annat annonserade ut samma spåtjänst som om det handlade om flera olika, samt annonserade för specifika siare som sedan inte fanns på det angivna numret. Det räknas också som ett fel att samtalet fördröjs onödigt genom ovidkommande information.

Kan inte tvinga
Vad händer då när Etiska rådet kommit fram till ett beslut om ett företag?
- Vi är ju ingen myndighet, utan det här är grundat på avtalsrätt, säger Joakim Rolander på Etiska rådet.

Rådet kan alltså inte kräva näringsförbud eller liknande, men både operatören och företaget förbinder sig att följa Etiska rådets rekommendationer när de skriver på sitt avtal. Följs inte det så handlar det om avtalsbrott, och rådet ber operatör och företag att vidta åtgärd.
- Vi gör en hemställan och Telia följer den alltid direkt, säger Joakim Rolander.

Generellt stängs telefonnummer av i tre månader och företaget yttra sig och visa upp den förändring som gjorts. Då kan rådet välja att pröva saken igen. Icuri fortsatte dock med nya telefonnummer, utan marknadsföringen och tjänsten hade rättats. Därför kvarstår avstängningen av de gamla numren, och Etiska rådet kom med ett nytt beslut i början av augusti varvid också de nyare numren stängdes ned.

Du kan läsa hela besluten på hemsidan för Etiska rådet för betalteletjänster:

Beslut angående Teledialog AB
Första beslutet angående Icuri AB
Andra beslutet angående Icuri AB