Ekonomiexperten: Så bör du tänka när du sparar

Foto: TT

Aktivt förvaltad fond eller indexfond - vad ska man välja?

I Plus den 11 februari granskar Plus Swedbanks aktivt förvaltade fonder, som anklagas för att inte vara så välskötta som en miljon kunder har betalt för.

Plus tar hjälp av ekonomiforskaren Roine Vestman vid Stockholms universitet för att reda ut hur man kan tänka när man väljer vilken typ av fond man ska spara i.

När bör man välja att spara i en aktivt förvaltad fond?
– Vissa aktiemarknader kan vara svåra att spara i om man inte väljer en aktiv fond. Det gäller till exempel för outvecklade marknader. Det kan vara värt att välja att ha en mindre del av sitt fondsparande i sådana fonder.

– Om det däremot finns fullgoda indexfonder som alternativ för just den marknad som man är intresserad av så är en förutsättning att man har en stark uppfattning om att just den aktiva fond som man väljer kan slå sitt jämförelseindex. En nödvändig förutsättning är alltså att fondens förvaltare gör en genuin ansträngning för att nå det målet.

När bör man välja en indexfond?
– På utvecklade marknader som amerikanska aktier, västeuropeiska aktier och svenska stora bolag är det ett lätt och smidigt val. Majoriteten av tillgängliga forskningsstudier visar att aktiva fonder har svårt att ge överavkastning på dessa marknader.

– Jag tycker att man bör ha minst hälften av sitt aktiefondssparande i indexfonder.

Anser du att man får vad man betalar för när man väljer en aktivt förvaltad fond?
– Det varierar. Så länge fondförvaltaren verkligen försöker slå sitt jämförelseindex så är det i alla fall ingen bedräglig verksamhet.

– Det råder däremot så gott som enighet bland nationalekonomer om att aktiva fonder i genomsnitt inte presterar bättre än index på utvecklade marknader. Ett ogenomtänkt val av en aktiv förvaltad fond är alltså ett sämre val än en indexfond med låg avgift.

Vad har aktivt förvaltade fonder för framtid tror du?
– De kommer att finnas kvar. Men på utvecklade marknader kommer de att fortsätta minska, till förmån för indexfonder. På sikt kan ett jämviktsläge uppstå där fler aktiva fonder slår sitt index. Vi tycks dock inte vara där just nu.