Enstegstätade fasader ett stort problem

Foto: SVT

Familjen Malmberg sitter fast i ett hyfsat nytt, men ändå helt mögligt hus. Det är de dessvärre lång ifrån ensamma om. För så kallade enstegstätade fasader var väldigt vanlig i början av 00-talet. Åsa Avdic har besökt ett område där över 100 villor får nya fasader efter bara åtta år. Bakom putsfasaden består väggarna ofta av möglande isolering och murkna träreglar.

I Skogaberg utanför Göteborg gick många husägare för en tid sedan samman i en stämning mot kommunala Egnahemsbolaget. Detta efter att 110 fastigheter drabbats av fuktskador i så kallade enstegstätade putsfasader.

Då kunde man se på tv-nyheterna hur arga husägare demonstrerade utanför Egnahemsbolagets kontor. I dag har de flesta av husägarna gått med på en förlikning som innebär att de själva och Egnahemsbolaget delar på kostnaderna för att byta ut de förstörda fasaderna.

Röta och mögel i väggen efter bara några år

Arbetet med att byta ut och sanera fasader i Skogaberg pågår för fullt. Åsa Avdic har åkt dit och träffat Anders Jansson, skadeutredare vid Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP. Han har de senaste åren inspekterat över 700 fasader av den här typen.

Enligt Jansson är de enstegstätade fasaderna inte anpassade för att stå emot vädrets påfrestningar: 
– Har man väderutsatt läge och dåliga detaljer så är det väldigt vanligt med ganska omfattande skador. Har man väderskyddat läge och bra detaljer så är risken väldigt liten för att man får en skada.

Anders Jansson visar Åsa hur det kan se ut bakom en enstegstätad fasad i väderutsatt läge efter bara åtta år: vatten har trängt in i träreglar och isolering, träet har murknat och isoleringen är svart av mögel.

Byggbranschen lyssnade inte varningarna
Varför har man då använt den här sortens fasader i sådan utsträckning, frågar Åsa Avdic. 
– Främst är det en bra konstruktion om man tittar på det energimässigt: det är en välisolerad konstruktion. Sen är det enkel och relativt billig att bygga. Det har varit en anledning till att man har byggt med den här metoden, säger Anders Jansson.

Idag har 170 000 byggnader i landet den här hårt kritiserade fasadtypen. Men trots riskerna fortsätter byggjättarna att bygga enstegstätade fasader även i dag.

Anders Jansson menar att byggföretagen gjort två fel: först började man använda sig av en fasadkonstruktion utan att ha gjort tillräckligt bra tester innan. Sedan, när SP och andra började slå larm om att de enstegstätade fasaderna var dåliga så lyssnade inte företagen. 
– Man fortsatte att bygga konstruktionen och tog inte tag i de problem som uppstod.