Fortsatt stor prisskillnad på ekomat

Foto: SVT
Mathias Andersson handlar ekologiska matvaror.

Allt fler väljer att handla ekologiskt trots att varorna ofta är dyrare än icke-ekologiska livsmedel. Plus har granskat priserna på de stora butikkedjornas egna varumärken. Hur mycket dyrare är det egentligen att välja ekologiskt?

Vi åker till Coop, Ica Maxi och Willys och handlar sex ekologiska och sex icke-ekologiska matvaror från butikernas egna varumärken. Matkassarna fylls med kaffe, fisk, saft, lök, nötfärs och pasta. Vi tittar på den genomsnittliga prisskillnaden mellan varorna för att sedan se vilken butik som har den dyraste eko-kassen i förhållande till sin icke ekologiska matkasse.

Störst skillnad hos Ica

Samtliga ekologiska produkter i testet är dyrare än de motsvarande icke-ekologiska produkterna. Minst prisskillnad är det mellan Coops två matkassar där den ekologiska matkassen visar sig vara 27 procent dyrare än den icke-ekologiska matkassen. På Ica Maxi är prisskillnaden störst. De sex ekologiska varorna är 33 procent dyrare än de icke-ekologiska.

Butikernas ansvar

De ekologiska produkterna tillhör butikkedjornas egna varumärken och det är butikerna själva som bestämmer vad de ska kosta. Borde de inte själva kunna jämna ut prisskillnaderna? Maria Smith, miljöchef på Ica, tror att priserna kommer utjämnas ju större mängd ekologiska livsmedel som kan köpas in.

– I och med att fler och fler väljer ekologiskt så kommer det att gå den vägen, säger hon.

Den ekologiska produktionen skiljer sig från den konventionella bland annat när det gäller odling. Eftersom konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte får användas kan skördarna bli mindre och det kan påverka priserna. Maria Smith menar ändå att det finns saker som Ica själva kan göra, bland annat genom att använda sig av billigare förpackningsmaterial till sina egna produkter.

När kommer det att kosta lika mycket?

– Prisgapet kommer att minska. Det är svårt att sia men om kanske 10-15 år har vi utjämnat skillnaden, säger Maria Smith.

Italienskt eller svenskt?

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, tycker att fler borde välja ekologiskt för miljöns skull.

– Det spelar stor roll. I synnerhet om vi är väldigt många som gör det.

Hur ska man göra om valet står mellan svenska icke-ekologiska äpplen och italienska ekologiska äpplen, bör man välja äpplen som färdats över halva Europa? Johanna Sandahl tycker det. Hon menar att den miljöpåverkan som transporter innebär är förhållandevis liten, samtidigt som konsumentens val sänder en signal till svenska producenter att efterfrågan finns.

Vad som till slut avgör om man väljer ekologiskt eller inte kan bero både på ekonomi och kunskap. Men om man som konsument får bättre information blir det lättare att välja ekologiskt och ju mer ekologiskt som säljs, desto billigare ska det bli.