SVT2Tisdagar

Gäller garantin på andrahandsköp?

En man med pipa håller i en statyett på en marknad
Det är upp till den som säljer en vara att bestämma garantireglerna.

Gäller garantin alltid på en vara även om jag köpt den i andra hand?

Vi frågade 1000 personer och 54 procent gissade rätt: Nej.

En garanti är något som företag kan erbjuda dig utöver de rättigheter som du redan har enligt konsumentköplagen. Det är alltså upp till de som säljer varan att avgöra vilka garantiregler som gäller.

Men kom ihåg att garantireglerna aldrig kan trumfa över dina lagstadgade rättigheter. Om du har köpt en produkt med fabrikationsfel har du enligt konsumentköplagen rätt att få felet åtgärdat i upp till tre år efter inköpet. Det kan gälla allt från reparation till byte. Om samma fel uppkommer igen har företaget totalt två gånger på sig att försöka reparera det. Lyckas de inte ska du få häva köpet även om företaget påstår att garantin gått ut.

Vi har rättat ett fel i texten. Läs mer om reklamation av fel på vara hos Konsumentverket.