Hälsovatten som lovar runt men håller tunt

Foto: SVT

Ett hälsovatten som antyder att du kan få bättre koordination, ökad mental styrka, bättre social förmåga, bättre humör och som till och med kan bromsa sjukdomsförloppet av Alzheimer. Är det möjligt? Mathias Andersson undersöker ett så kallat hälsovatten.

Santo-Li är ett ”hälsovatten” som innehåller 0,7 mg litium per halvlitersflaska. I sin marknadsföring påstår de att vattnet kan påverka humör, mental förmåga, social funktion och till och med hejda förloppet av Alzeimer.

Vad kan en flaska som innehåller 0,7 mg litium ha för effekter på oss, undrar Mathias Andersson.

– Det är omöjligt att svara på, menar Lina Martinsson, överläkare vid Psykiatri sydväst, Karolinska sjukhuset i Huddinge, som har studerat just litium. Men mig veterligen så finns det inte tillräckligt mycket forskning för att kunna säga något säkert.

Verkar det rimligt att litium i så låg dos kan ha effekt?

– Det är mycket intressant vad litium i mycket låg dos skulle kunna ha för effekter men det finns så lite forskning ännu så att det inte går att uttala sig säkert om det.

Bromsa Alzheimer?

På Santo-Lis Facebooksida finns ytterligare påståenden. I ett inlägg i höstas skriver företaget: ”Visste du att i januari i år publicerades en studie som visade att en mikrodos på 0,3 mg/dag kunde bromsa upp sjukdomsförloppet av Alzheimer. Notera att du får 0,7 mg litium från en flaska Santo-Li.”

Lars Lannfelt, professor i geriatrik vid Uppsala universitet och ledamot i Hjärnfondens vetenskapliga nämnd, forskar om Alzheimer.

– Jag tror inte det är sant, säger han. Det finns ju studier som är gjorda på litium och som visar att det inte har någon effekt. Jag har ju kolleger som varit involverade i seriösa studier just kring litium och som har visat att det inte har effekt.

Vad visar den seriösa forskningen om litium och Alzheimer?

– Att det inte har någon som helst effekt på sjukdomens fortskridanden, fortsätter Lars Lannfelt. De här Alzheimerpatienterna är dessutom gamla och ganska sköra så man måste vara väldigt försiktig.

Vad säger lagen?

Santo-Li säger själva att de aldrig lovar några effekter utan att de bara delger resultat från olika vetenskapliga studier. Maria Wiezell, konsumentvägledare, förklarar att det inte är okej.

– De antyder att det skulle ha enorma hälsoeffekter och det där är ju väldigt vanskligt, det finns ju klara regler dels utifrån marknadsföringslagstiftningen vad man får påstå, förklarar hon. Och handlar det om hälsoeffekter då ska man ju vara verkligen måttlig, och ha grund för det man påstår.

– De säger att de aldrig lovar, utan bara hänvisar till studier, säger Mathias Andersson.  

– Men när det gäller hälsopåståenden så får du inte ens en gång antyda någonting som du inte har ordentligt grund för och som är godkänt, förklarar Maria Wiezell. Man får inte påstå saker och ting som inte är inom den ramen som man har satt upp inom EU och man måste ha ordentliga belägg för det.

VD svarar

Pehr-Johan Fager är VD för Areba Group AB som marknadsför och importer Santo-Li till Sverige.

– Du har en hel del starka påståenden på hemsidan, konstaterar Mathias Andersson.

– Jag säger ju inte att Santo-Li gör det, utan att de ämnen som finns där har i vetenskapliga studier visat sig ha effekter, hävdar Pehr-Johan Fager.

– Du antyder ju att drycken får effekter.

– Den slutsatsen kan man förmodligen dra, det är alldeles riktigt.

– Det du skriver om Alzheimer, är inte det en tydlig antydan?

– Det kan man ju tycka, men vad ska jag säga, får jag inte redovisa studier tycker du? Eller det är inte du som tycker det här, det är ju lagstiftningen som tycker det. Men det är faktum att så är det, studien finns och jag har en produkt som innehåller det här.

– Du skriver också att man blir mindre nervös och förbättrar sin koordination.

– Ja för det är de som har gjort det som säger det  här till mig att det fungerar på det viset.

– Så Santo-Li säger att det fungerar så?

– De som har prövat det.

– Har du någon studie på det?

– Nej, jag har absolut ingen studie, och det skriver jag inte att jag heller. Däremot har jag många golfproffs till exempel som dricker det här, som tycker att de mår mycket bättre när de dricker Santo-Li.

– Faktum är att det inte är lagligt att komma med hälsopåståenden, du får inte ens antyda dem.

– Mathias, jag säger ju inte det, jag säger att det finns studier som visar att litium har de effekterna. Och människor är väl någorlunda kloka tror jag i alla fall och kan tänka själva också.

 

Mathias om matgranskningen.