Tuff och prisvärd vinnare när Plus testar cykellås

Ett cykellås och en bultsaxsom ligger på ett slitet betonggolv.

Cykelstöld är vårt vanligaste egendomsbrott, och så här på vårkanten tar stölderna fart. Men hur skyddar man sig bäst mot cykeltjuven? Plus har testat sex cykellås från 129 kronor till 495 kronor.

Vi har testat sex fristående cykellås för att ta reda på vilket som ger bäst skydd till din cykel. Det är två wirelås: Abus Slanglås för 129 kronor och Extreme Wirelås för 149 kronor. Ett kättinglås: Abus Catena för 250 kronor. Och slutligen tre bygellås: Abus Ketaro för 430 kronor, Asaklitt Shackle Lock för 199 kronor och Trelock FS300 Trigo för 495 kronor.

Av dessa sex lås har två blivit godkända av Stöldskyddsföreningen (se faktaruta): bygellåsen Abus Ketaro och Asaklitt Shackle Lock

Ställföreträdande cykeltjuv kallas in
För att testa vad låsen klarar av behöver vi också en ställföreträdande cykeltjuv: Isak Silander, doktorand i experimentell fysik vid Umeå universitet.

Vår ”cykeltjuv” får fyra väskor med verktyg i stigande svårighetsgrad. I väskorna finns en skruvmejsel, en flaska kylsprej och en hammare, en bultsax och till sist en vinkelslip.

För varje nivå får Isak en minut på sig per lås.

Nivå 1: skruvmejseln
Första utmaningen för låsen är en skruvmejsel. Den försöker Isak trycka in i nyckelspringan för att bryta upp låsmekanismen. Alla cykellåsen i vårt test klarar sig igenom en minuts misshandel med skiftnyckel.

Nivå 2: hammaren och kylsprejen
Nästa nivå är kylspray och hammare. Kylsprayen sprutas på låset för att göra materialet sprött, och sedan dänger tjuven till låsmekanismen med hammaren. Detta visar sig bli riktigt utslagsgivande: hela fyra av de sex låsen ger upp inför denna behandling.

Kättinglåset Abus Catena må se robust ut med sina grova länkar, men inför kylsprayen ger det upp efter bara femton sekunder. 

Det dyraste låset, Trelock FS300 Trigo, står pall i 45 sekunder innan det förvandlas till järnskrot. Men det låset utger sig för att vara särskilt skyddat mot kylspray. Ett löfte som inte infrias i vårt test!

Utslagna: Abus Slanglås, Extreme Wirelås, Abus Catena och Trelock FS300 Trigo

Nivå 3: bultsaxen
Med bara två lås kvar i matchen, Abus och Asaklitts bygellås, går cykeltjuven in på den näst sista väskan: bultsaxen. Och faktiskt så klarar båda dessa en minut med bultsaxen.

Nivå 4: vinkelslipen
För att få fram ett avgörande så går vi på det allra tyngsta artilleriet: vinkelslipen. Att tänka sig att något av låsen ska klara av sådan åverkan är nog inte rimligt. Men vilket tar längst tid att forcera?

Abus-låset klockar in på 31 sekunder. Men Asaklitt stretar emot nästan hela minuten ut, och även efter att vi sågat av låsbygeln så är det riktigt svårt att få bort låset från cykel. Klart imponerande.

Vinnare: Asaklitt Shackle Lock

Slutsats: håll utkik efter ”ögat”
I vårt test hade vi med sex lås, av dem var det två som hade Stöldskyddsföreningens märkning. Dessa två lås var också de som gjorde det bästa resultatet. Slutsatsen blir: håll utkik efter SSF:s symbol när du köper cykellås.

Asaklitt Shackle Lock klarade sig längst och blir bäst i test. Ett riktigt bra lås för bara 199 kronor, konstaterar vi.

Och sämst i test blir Abus Catena kättinglås för 250 kronor: den robusta framtoningen bedrar, låset höll bara i femton sekunder från det att kylsprayen åkt fram ur väskan.