SVT2Tisdagar 20.30

Så skyddar du dig mot id-kapning

Det finns inget hundraprocentigt sätt att säkra sig mot identitetsstöld, men med ett par grundläggande råd minskar man risken.

Det är inte så att bara slarviga och oförsiktiga människor löper risk att få sin identitet kapad. Alla kategorier drabbas, både gamla och unga, kvinnor och män, stadsbor och lantbor. Det säger Anna Bülow, expert på bedrägerier vid affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Anna Bülow berättar att de drabbade som vänt sig till UC i snitt fått fakturor på 40.000 kronor. I företagsförluster handlar det om totalt tre miljarder kronor, stora pengar alltså. För offren är det också en känslomässigt jobbig upplevelse att den personliga integriteten kränkts av en okänd person. Ilska, besvikelse, stress och en oro över om problemet har stoppats eller kommer att fortsätta, är vanligt.

Upptäcks sent

Majoriteten av de drabbade upptäcker bedrägeriet när de får hem en kopia på kreditupplysningen, alternativt när det kommer en faktura eller inkassokrav på det som bedragaren köpt i offrets namn. Den första åtgärden är då att spärra kreditupplysningen så att inga fler krediter eller lån beviljas. Hon säger också att det inte finns något hundraprocentigt skydd. Däremot finns det vissa vanor och åtgärder som kan minska de onödiga riskerna. Anna Bülow ger de här två grundläggande råden:

Medvetenhet - Var inte naiv när du hanterar din personinformation. Personnummer och id-handlingar är värdehandlingar, och dem ska man vara rädd om.

Skaffa en bevakningstjänst - Det är viktigt att du så tidigt som möjligt får en indikation på att något är fel. Ju tidigare det upptäcks desto mer kan du begränsa skadorna.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en bevakningstjänst inte ger något heltäckande skydd, och att man bör välja den med omsorg. Tjänsten kan bestå i att du betalar för att få ett sms direkt när du blivit omfrågad hos ett anslutet kreditupplysningsföretag. Är det inte du själv som sökt krediten så kan du direkt kontakta kreditgivaren och stoppa vidare utbetalningar. Om du utsatts för bedrägeri kan du i samband med polisanmälan lägga en spärr på ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen. I dagsläget går det dock inte att spärra personnumret i rent förebyggande syfte.

Vad göra?

Stöldskyddsföreningen har en längre lista på tips för att minimera riskerna för id-stöld, och ger även kostnadsfri rådgivning. På föreningens hemsida finns mer information och telefonnummer som är viktiga att ha om du råkat ut för detta, bland annat till de olika kreditupplysningsföretagen där du spärrar ditt personnummer. Här är några av de saker du bör tänka på för att skydda dig:

  • Ha lås på din brevlåda
  • Kasta inte personlig information i pappersinsamlingen
  • Ha kontroll över dina olika id-handlingar.
  • Lämna aldrig ut kontouppgifter eller personuppgifter utan att ha kontrollerat att mottagaren verkligen är den de säger. Var särskilt misstänksam mot e-post.
  • Var kritisk när du får en faktura. Har du inte beställt varan eller tjänsten ska du genast bestrida fakturan skriftligen till företaget.

Mer bra råd och information hittar du på Polisens hemsida här. En annan viktig åtgärd är att se till att din bank har ett säkert system för hur de skickar ut till exempel bankkort och koder. Skickas de ut med post, färdiga att använda, finns inga hinder för tjuven, och det var det som hände i Richard Ternestins fall. Det är säkrare att du måste visa legitimation på bank eller Posten för att hämta ut ditt kort och kod, eller att du måste aktivera kortet innan det kan användas.