Så tar landstingen emot ledarhunden

tre kvinnor går med ledarhundar på stan

I 20 av 21 svenska landsting får ledarhunden följa med in i vården. Norrbotten säger nej men där har man löst det på ett annat sätt.

En undersökning som Plus genomfört visar att alla landsting tar emot ledarhund, men att det finns lokala lösningar på problem för i första hand allergiker.

Landstinget i Norrbotten har ett förbud mot pälsdjur i vårdinrättningarnas lokaler. Eftersom synskadade har rätt till vård lovar man i stället att senast i receptionen erbjuda möjligheten att omhänderta hunden och att erbjuda den synskadade ledsagare till och från kliniken.

Västernorrlands landsting har ett tillägg att ledarhund inte får vistas inne på vårdavdelningar, men då ordnar de ledsagare. Vårdmottagningar i Kalmar län löser närvaro av ledarhund med att till exempel lägga dessa besök i slutet på dagen för att minska risken för att någon med allergi drabbas.

Brott att neka

Stockholms landsting har också specifikationer för ledarhund. Där konstaterar man att synskadade enligt diskrimineringslagen har rätt till tillträde i offentliga lokaler och att det alltså är ett lagbrott att neka tillträde. Men de tar upp två undantag: allergi och hygien.

Om någon lider av svår allergi och inte kan vistas med hunden i samma rum, så ska sjukhuset ordna hundplats i receptionen som är under uppsikt, samt ledsagare. Detsamma gäller om den synskadade besöker en intensivvårdsavdelning.