Skuldsaneringsföretag tar betalt för kommunens gratistjänst

Mathias Andersson och Skuldsanera.coms styrelseordförande Lars-Göran Andersson.
Mathias Andersson och Skuldsanera.coms styrelseordförande Lars-Göran Andersson.

Företaget Skuldsanera.com tar 12.500 kronor för att hjälpa en skuldsatt med sin skuldsaneringsansökan. Kommunen erbjuder samma hjälp gratis.

Kronofogdmyndigheten har runt en halv miljon människor i sina register. Många av dessa lever med skulder som de inte kommer att kunna betala tillbaka under sin livstid. För dem finns möjligheten till skuldsanering.

Tittaren Anders hörde av sig till Plus efter att ha fått ett mejl från företaget Skuldsanera.com, där de bland annat skriver: ”Skuldsanera.com är det första företaget i Sverige som lanserar skuldsanering som en privat tjänst.”

Det här är rent felaktigt, eftersom det enbart är Kronofogdmyndigheten som kan utföra skuldsaneringar, och som ser till att sökande uppfyller kriterierna. Skuldsanera.com tar dessutom 12.500 kronor för tjänsten – så vad är det man betalar för? Jo, hjälp med sin ansökan.

Väntetiderna varierar

Att ansöka om skuldsanering kan vara en lång och krånglig process som den skuldsatta kan behöva hjälp med, men i Sverige erbjuder alla kommuner den här hjälpen helt gratis via budget- och skuldrådgivare.

Konsumentverket har genomfört en rapport där väntetiderna för budget- och skuldrådgivning i Sveriges alla kommuner undersöks. Medelväntetiden är fem veckor. Nästan 80 procent av kommunerna lever upp till Konsumentverkets rekommendation att klara att ta emot hjälpsökande inom en månad. I 25 av kommunerna får man vänta 3 månader eller mer, och i 5 av dem uppemot ett år. Men då ska man inte glömma de ideella föreningarna som också kan hjälpa till gratis.

I Göteborg där Skuldsanera.com finns är väntetiden till den kommunala budget- och skuldrådgivaren bara sex dagar.

Skambelagt med stora skulder

Den ideella föreningen Insolvens stöttar överskuldsatta och precis som kommunerna erbjuder de gratis hjälp att ansöka om skuldsanering. Lena Nordqvist, ordförande i Insolvens, berättar att det ofta är känsligt och upplevs som skambelagt att ha stora skulder. Att fylla i blanketterna är kanske inte det svåraste, utan jobbet runt omkring på vägen, det sociala.

– Det är ett evigt pusslande, du kommer in i en spiral som är svår att bryta. Du behöver ha personlig hjälp och stöd hela tiden, säger Lena Nordqvist.

Hon menar också att den som ansöker om skuldsanering och tar hjälp av Skuldsanera.com med största sannolikhet måste låna dessa pengar. Ett lån så nära inpå en ansökning minskar chanserna att få skuldsaneringen beviljad av Kronofogdemyndigheten.

Felaktiga uppgifter

Erfarna konsumentvägledaren Maria Wiezell från Sveriges Konsumenter blir upprörd över att ett företag säljer en ganska dyr tjänst som kommunerna tillhandahåller gratis, och i hennes tycke, mycket bättre.

– Om du har hamnat i den här sitsen behöver du förmodligen mycket mer hjälp än att bara fylla i pappren och skicka in dem.

Enligt Maria Wiezell är den här sortens så kallade ”skuldsaneringstjänst” ett sätt för företag att sko sig på samhällets mest utsatta.

Skuldsanera.coms hemsida innehåller också felaktigheter utöver att man faktiskt inte kan erbjuda skuldsanering, när Plus undersöker ärendet. Där står till exempel att man kan få rådgivning hos kommunen, men att man då får fylla i allt på egen hand, vilket är fel. Den kommunala hjälpen gör samma sak som Skuldsanera.com, fast gratis. Dessutom följer de sedan upp den skuldsatta under den femårsperiod som skuldsaneringen pågår, och efteråt.

"Det har gått lite fort"

När Plus träffar Lars-Göran Andersson, styrelseordförande i Skuldsanera.com, säger han att man varit otydliga på hemsidan och ska rätta till den. Bland annat ska man förtydliga att kunden bara får tillbaka hälften av de 12.500 kronorna om man får avslag på ansökan till Kronofogdemyndigheten.

Göransson har inget svar på frågan om de felaktiga uppgifterna på hemsidan.

– Det har gått lite fort, vår hemsida blev lanserad lite för tidigt innan vi var färdiga med all struktur, säger Lars-Göran Andersson.