SVT2Tisdagar 20.30

Svåra följder av penisförstoring med Macrolane

Jan Jernbeck, plastikkirurg på Akademikliniken i Stockholm.

”Fredrik” i Plusinslaget gjorde en penisförstoring på en skönhetsklinik – en operation som gick riktigt snett. Sedan dess har han behandlats av läkaren Jan Jernbeck för att få ut det injicerade preparatet från penisen. Men fortfarande efter en rad behandlingar finns de inkapslade geléklumparna kvar.

Läkaren Jan Jernbeck är den som på tillverkaren Q-Meds uppdrag utbildat läkare i att utföra penisförstoringar med Macrolane. Men efterhand började man se att alla utförda operationer inte varit lyckade:

- Efter en tids användning av Macrolane fick vi rapporter om att en del patienter hade problem av två typer: det ena att den här produkten la sig ojämnt.

Det andra problemet var allvarligare.

- Produkten har hamnat djupare än vad som är avsett, det vill säga inne i de så kallade svällkropparna. När det ligger där har vi märkt att det kan påverka blodflödet och erektionsförmågan.

Har tagit hand om misslyckade operationer
Q-Med agerade på detta bland annat med att försöka komma i kontakt med de som drabbats och sätta dem i behandling hos Jan Jernbeck för att avlägsna preparatet. Men när Macrolane hamnat inne i svällkropparna har det visat sig svårt att få ut det igen.

Jan Jernbeck säger att det är enormt olyckligt att Fredrik och andra drabbats så hårt av problemen med Macrolane i penisar. Men han vill också betona att utredningen av komplikationerna befinner sig i en tidig fas ännu.

- Den här produkten kan kapsla in sig i vävnader, det vill säga att kroppen bildar en hinna runtomkring som ett skal. Ligger produkten kvar, ja då är det uppenbart att den kan hindra blodflödet. Men förhoppningen är att kroppen trots allt ska bryta ner produkten och att blodflödet normaliseras. Men det vet vi inte än.

”Kunde nog inte se riskerna”
Så sent som 2009 kallade Jan Jernbeck den här metoden för ”enkel och säker” i tidningsintervjuer från den beryktade presskonferensen. Men kunde man redan då ha förutsett de här riskerna? Inte enligt honom:

- Man kunde nog inte se riskerna. Det fanns inga kända data på vad som händer om Macrolane hamnar inne i svällkropparna.  Jag hade aldrig nåtts av någon sådan information, säger Jan Jernbeck.