Blev strandade i Turkiet - nekades ersättning

En man i halvbild
Erik Edman är besviken på Ving och Thomas Cook Airlines

Familjen Edmans plan blev försenat men trots ARN:s rekommendationer vägrade bolaget kompensera.

Familjen Edman hade bokat en semester i Turkiet med resebyrån Ving. Hemresan blev försenad i åtta timmar på grund av ett tekniskt fel på planet, vilket innebar att de fick inhysas på ett hotell med hundratals andra resenärer.

– Folk låg i trappor, i foajen, i konferenslokaler, i princip alla låg på golvet. Att vi fick bo så var oproffsigt av Ving, säger Erik Edman.

Skyllde på tekniskt fel

Familjen fick en kompensation på tusen kronor men enligt EU:s regler skulle de haft rätt till betydligt högre ersättning. När Erik kontaktade Ving bollade de över frågan till flygbolaget, Thomas Cook airlines. Flygbolaget hävdade i sin tur att det tekniska felet på planet låg utanför deras kontroll och att de därför inte skulle behöva betala mer till familjen.

Det är EU-förordningen 261/2004 som ger resenärer rätt till kompensation om flyget är inställt eller om det är kraftigt försenat. Förordningen har varit i kraft sedan tio år tillbaka och omfattar alla flyg inom och ut från EU, samt vissa flyg in till ett EU-land. Fram tills Plus granskning hade Thomas Cook valt att tolka förordningen på sitt eget sätt.

2,5 miljoner har rätt till kompensation

Enligt Erik Mattsson, jurist på Konsument Europa, säger både lagtext och praxis från EU-domstolen att den som lider en kraftig försening har rätt till kompensation från flygbolaget, ofta mer än det som bolaget erbjuder frivilligt.

– Det är vanligt att man erbjuds någon slags goodwill-ersättning, flygpoäng eller annat, och känner man inte till att man har rätt till mer så accepterar man ju det och går vidare, säger Erik Mattsson.

Anmälningarna om inställda eller försenade flyg ökar, men samtidigt är det få som söker ersättning. Man räknar med att 2,5 miljoner passagerare i Norden varje år borde kunnat få rätt till någon form av kompensation.

Thomas Cook airlines uppmanade familjen Edman att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för en prövning, men när ARN kom fram till att flygbolaget borde ersätta familjen med 800 euro tog det stopp igen.

– Jag tycker det är dåligt när ett så stort bolag först tycker att jag ska vända mig till ARN för att få saken prövad och sedan inte följer beslutet, säger Erik Edman.

Toppar svarta listan

Thomas Lööw, vd på företaget Airhelp Nordic som hjälper drabbade resenärer att få ersättning, bekräftar att Thomas Cook airlines varit extra svåra att ha att göra med.

– Det känns som en utmattningstaktik där det tar lång tid att få svar, att få rätsida på vad som hänt, säger Lööw.

Thomas Cook är det företag som flest gånger hamnat på konsumenttidningen Råd och Röns svarta lista. Anledningen är att de brukar strunta i vad ARN säger. Av 62 prövade ärenden har de låtit bli att följa ARN:s rekommendationer i 50. Enligt Thomas Cook tillämpar ARN EU-förordningen för strängt. Det håller inte Britta Ahnmé, generaldirektör på ARN, med om.

– Både förordningen i sig och domstolspraxis gör att det är svårt att slippa betala ersättningen. Det är nästan så att det måste handla om terrorism, sabotage och sådant. Vanliga tekniska fel duger inte som skäl, säger Britta Ahnmé Kågerman.

Ändrar beslutet

John Alexandersen på Thomas Cook airlines tycker att svenska ARN varit för stränga i sin tolkning av EU-förordningen.

– Om vi kompenserar enligt ARN:s beslut handlar det om mycket pengar och jag har ett ansvar att inte höja våra priser på grund av kostnader vi kan undvika, säger John Alexandersen.

Men efter att ha utrett familjen Edmans fall igen har Thomas Cook kommit till ett nytt beslut.

– Vi har tagit beslutet att godkänna deras krav på kompensation.

Han tillägger att samtliga resenärer som var med på samma plan som familjen Edman också har rätt till ersättning från Thomas Cook airlines.

Fotnot: Sedan intervjun med John Alexandersen gjordes har Thomas Cook backat. De kommer i fortsättningen att gå på ARN:s linje och betala ut ersättning. Läs mer här.