Tips för dig som vill marknadsföra genom blogg

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på om man vill marknadsföra sig eller sitt företag genom en blogg. Sveriges annonsörer har tagit fram några riktlinjer.

 1. Kolla runt bland olika bloggar och hitta de som är engagerade i ditt varumärke och relevanta för målgruppen.
 2. De mest relevanta bloggarna är kanske inte de som har mest läsare. Titta efter kvalitet istället för kvantitet.
 3. Följ bloggen för att veta vad som sägs om ditt företag men kanske allra viktigast är att ta reda på vilka åsikter bloggaren har om olika ämnen för att inte stötta en blogg som står för saker som ditt företag inte vill ställa sig bakom.
 4. I bland kan det bli negativa omdömen. Så kan det vara ibland men kritisera aldrig ett negativt inlägg, som nämnts tidigare så kan du som företag aldrig styra vad som skrivs.
 5. Ge bloggarna något relevant att skriva om. Gör det möjligt för dem att kunna ge sina läsare något av värde. Tänk på att båda parter ska kunna dra nytta av pr-bearbetningen.
 6. Skriv bra copy och inkludera bra bilder som gör det enkelt för bloggaren att använda.
 7. Respektera den långa ledtiden som journalisterna har, låt dem få information minst en månad innan du skickar pressmeddelande till bloggare. Om det kommer upp samtidigt i bloggarna så kan journalisten känna att nyhetsvärdet är borta.
 8. Arrangera pressmöten på dagtid för journalister och på kvällstid för bloggare, eftersom bloggare ofta har jobb eller skola på dagtid.
 9. Ett massutskick av en pressrelease är inte bästa sättet att kontakta bloggare. Visa att du vet vad de skriver om och hur ditt företag kan bidra till att öka värdet för deras blogg eller läsare.
 10. Lika viktigt som det är att bygga relationer med journalister så är det lika viktigt att bygga relationer med bloggare.

Tänk också på:

 • Att du aldrig kan eller får styra vad de skriver eller betala för ett inlägg (då ska det annonsmärkas) eller kräva att de skriver på ett visst sätt.
 • Att respektera att det är deras val om de är intresserade av att skriva om er eller inte.

Källa: Sveriges annonsörer