SVT2Tisdagar

Valkee avvisar forskarkritik

Foto: TT / Skärmklipp från Valkees hemsida (infällt)

Ljusterapi i öronen ger ingen effekt, visar en schweizisk forskarstudie. Men företaget Valkee menar att studien inte motsäger deras egna forskningsresultat.

Vad säger då Valkee om kritiken mot ljuslurarna och den schweiziska studien som motsäger företagets egen forskning? Plus ställde ett antal frågor till Pekka Somerto, VD för Valkee.

Valkees ljuslurar påstås bota årstidsbunden depression. Detta påstående har fått kritik för att det inte är tillräckligt vetenskapligt underbyggt av oberoende forskning, utan bara av företagets studier i samarbete med forskare som är aktieägare i företaget Valkee. Hur ser ni på den kritiken?

– De kliniska studierna av Valkees effekt på årsbunden depression har granskats och utvärderats av ett helt oberoende EU Notified Body som utvärderar medicinsk utrustning för certifiering enligt EU:s medicintekniska direktiv. När det gäller vår produkt Valkee 2 är det det finska företaget VTT Expert Services som är EU Notified Body och dess anställda har inga förbindelser alls med Valkee, skriver Pekka Somerto i ett mejlsvar till Plus.

Pekka Somerto tycker inte att det är ett problem att forskare som deltagit i företagets studier har ägarandelar i Valkee.

– De flesta forskare som har deltagit i Valkees studier är helt oberoende och har inga ägarandelar. Två forskare har mycket små ägarandelar – mindre än en procent, vilket de redovisar i samband med studierna. Nivån på ägarskapet är gott och väl under de riktlinjer på fem procent som rekommenderas av US Public Health Service och National Science Foundation och de finska riktlinjerna på tre procent.

En grupp forskare vid universitet i Basel i Schweiz har nyligen publicerat en forskningsrapport som drar slutsatsen att ljus via öronen inte påverkar prestanda och vakenhet. Hur ser ni på den rapporten?

– Studien av Bromundt, m fl, bekräftar bara våra egna resultat som visar att ljusterapi via huvudet under natten inte minskar melatoninhalten. Alla som läser hela den vetenskapliga artikeln och inte bara sammanfattningen, kan se att Bromundt m fl inte kan visa någon effekt på prestanda och upplevd vakenhet av ljus via ögonen heller, skriver Pekka Somerto till Plus.

Detta stämmer dock inte. I studien står det att den testgrupp som utsattes för ljus via synen i tolv minuter kände sig piggare och fick en försvagad melatoninhalt, jämfört med testgruppen som använde sig av ljusterapi via öronen.

Även Läkemedelsverket i Sverige har fått kännedom om Valkee ljuslurar. Läkemedelsverket har möjlighet att begära in dokumentation för att titta närmare på en medicinteknisk produkt, säger Jan Thorelius, läkare och klinisk utredare:

– Vi har inte bestämt oss för om vi ska titta närmare på Valkee. Den finns på vår lista över eventuella kommande tillsynsobjekt, men det finns över 500 000 medicintekniska produkter och Läkemedelsverket måste prioritera produkter som kan vara skadliga. Läkemedelsverket tar för närvarande heller inte ställning till produktens prestanda, eftersom vi inte granskat den.