Varför behöver barn försäkras?

Foto: SVT

Privata barnförsäkringar har sålts av försäkringsbolagen sedan 80-talet. Men varför ska man försäkra sitt barn, är det verkligen nödvändigt? Svaret från försäkringsexperten Gunnar Olsson är att samhällets skydd inte är tillräckligt: - Samhällets grundskydd för barn är tvärtom dåligt.

Barnförsäkring - är det verkligen något som behövs? I Sverige har vi väl offentligt finansierad sjukvård och en socialförsäkring som fångar upp oss om det händer något?

Dessutom är barn som går i förskola eller skola försäkrade av kommunen. Är det inte lite överdrivet att dessutom teckna en privat försäkring för sitt barn?

Nja, frågar man Gunnar Olsson på Konsumenternas försäkringsbyrå så är det offentliga försäkringsskyddet inte på långa vägar tillräckligt: 
- Nej, samhällets grundskydd för barn är tvärtom dåligt. De har inte samlat på sig några pensionspoäng. Om de inte kommer ut i förvärvslivet så får de klara sig på 10-11 000 kronor i månaden resten av livet. De kommer att få leva som fattigpensionärer.

Skillnaden: flera miljoner
Med andra ord: barnförsäkringen gör allra störst skillnad om barnet på grund av sjukdom eller olycka får en permanent funktionsnedsättning och inte kan försörja sig som vuxen: 
- En barnförsäkring kan innebära en skillnad på flera miljoner kronor. Att man kommer upp till en normal ekonomisk standard.

Men barnförsäkringen har andra delar också. Om barnet råkar ut för sjukdom eller olycka så kan det leda till att föräldrarna inte kan arbeta som tidigare utan måste vara hemma mer.

Försäkringskassan betalar ut drygt 100 000 kronor per år som mest i vårdbidrag. Men med en barnförsäkring kan föräldrarna få betydligt mer pengar: 
- Det kan handla om 50 000-70 000 kronor per år. Så det är mycket pengar, säger Gunnar Olsson.

Mycket pengar för föräldrarna och barnet. Men även för försäkringsbolaget.

Tvingar fram hårda bedömningar
Det menar Gunnar Olsson är anledningen till att försäkringsbolagen är så hårda (ibland alltför hårda) i bedömningen av barn som så att säga ligger på gränsen till att få försäkring:

- Risken som försäkringsbolagen är rädda för är att det till slut bara är de som är sjuka eller är på gränsen till att bli sjuka som tecknar den här försäkringen. För då skulle premien bli så hög att ingen annan tecknade försäkringen.