Har du sedlar som blivit ogiltiga?

Bilder på överkryssade 20-, 50- och 1 000 kronorssedlar.

Radiohjälpen kan utan avgift hos Riksbanken lösa in de sedlar som blivit ogiltiga. På så vis kan värdet av sedlarna som inte längre är giltiga i handeln komma till användning i vår verksamhet. Du kan naturligtvis även som privatperson lösa in dina sedlar hos Riksbanken men då mot en avgift.

Ogiltiga sedlar kan skickas till:
Radiohjälpen
105 10 Stockholm

Tack!