Nobel

Cecilia Gralde, Jessika Gedin, Pernilla Månsson Colt och Victoria Dyring.

Nobelmenyer

Här hittar du recept från Nobelfestligheterna.