FVASHM – Den första vågen av svensk heavy metal

Sveriges svar på den nya vågen av brittisk heavy metal

Efter punkvågen, i slutet på sjuttiotalet och början på åttiotalet, fick hårdrocken en renässans i Storbritannien. Alan Lewis, chefredaktören på Sounds Magazine myntade begreppet The New Wave of Brittish Heavy Metal, eller NWOBHM.  En term som Geoff Barton, journalist på Sounds och som senare skulle starta Kerrang! (engelsk hårdrocktidning, publicerad regelbundet sedan 1981), kom att använda flitigt. NWOBHM syftade till den nya scenen och det nya hårdrock-soundet som band som Judas Priest, Saxon, Iron Maiden och Motörhead representerade.

Sveriges första heavy metal-gala
Efter ett haltande sjuttiotal, beträffande hårdrocken i Sverige, började det hända saker även här. Inte minst tack vare Europes seger i Rock SM 1982. Nya band ”ploppade upp som svampar i marken” för att citera Anders Tengner i TV-programmet Norrsken från 1984.  Tengner hade tidigare sänt närradio och radioprogrammet Heavy Metal Heaven. Bland annat satte de upp ”Sveriges första heavy metal-gala” på Kåren i Stockholm med band som Heavy Load, Red Baron, Stitch och Ian Hauglands (senare i Europe) grupp Trilogy.

Band som Silver Mountain, Torch, Axewitch, Trash, Crystal Pride, Mindless Sinner och Gotham City kom alla fram under första hälften av 80-talet. I tidningen Rocket hade Annika Sundbaum-Melin en spalt som bevakade den nya svenska scenen. Som ett svar på NWOBHM började det talas om FVASHM – Den första vågen av svensk heavy metal.

Den nya vågen
Många grupper kom fram under första hälften av åttiotalet och det går att tala om en våg av nya hårdrockband i Sverige. Det är däremot svårt att mäta de svenska heavy metal banden med de samtida engelska grupperna i genren vad beträffar försäljningssiffror och popularitet. De flesta svenska band nådde som högst kultstatus.