Hälften av alla hivsmittade i Sverige håller sin sjukdom hemlig

Idag, lite mer än 30 år efter att sjukdomen identifierades, har över 60 miljoner människor över hela världen smittats i hiv och hälften av dem har dött i aids.

14 miljoner barn har blivit föräldralösa på grund av hiv och aids. Två miljoner människor dör varje år i sjukdomen, och ungefär 7 000 smittas varje dag i världen. Enligt FN-programmet UNAIDS vet omkring hälften av alla som bär på viruset inte om att de är smittade. Bara en bråkdel av alla smittade är homosexuella män. Ungefär hälften av alla smittade i världen har tillgång till mediciner.

I Sverige lever ungefär 6 000 personer med hiv-smitta, och det rapporteras ungefär 500 nya fall av hiv varje år. Mer än hälften av dessa nya fall har smittats före ankomst till Sverige.Totalt har det från hiv-epidemins start i början av 1980-talet fram till slutet av år 2010 anmälts 9 400 hivinfekterade personer varav 2 346 har fått aidsdiagnos och 2 182 har rapporterats avlidna.

Visste du att...

Enligt vissa uträkningar som spreds i media i mitten av 80-talet förutspåddes det att år 2000 skulle 1,3 miljoner svenskar vara smittade och 650 000 skulle ha avlidit av aids.

Sammanlagt blev 106 personer hiv-smittade via blodprodukter i början av 80-talet. Sedan 1986 har ingen blivit smittad av blodprodukter i Sverige.

Det är hundra gånger större risk att bli smittad för en homosexuell man i Sverige än för en heterosexuell.

Om ingen bromsmedicin insätts har hälften av de smittade insjuknat i aids inom tio år.

Hälften av alla hivsmittade i Sverige håller sin sjukdom hemlig.

Redan 1990 passerade heterosexuella smittade antalet homosexuella i Sverige – och merparten av de smittade sedan dess kommer från områden i Afrika där hiv är vanligt.

En nysmittad person är mycket mer smittsam än en person som har hiv men som ännu inte utvecklat symptom eller utvecklat aids.

Det finns ingen behandling som en gång för alla botar hiv och får smittan att försvinna ur kroppen. Däremot finns effektiva bromsmediciner som minskar mängden cirkulerande virus och effektivt fördröjer sjukdomsutvecklingen. Med bromsmedicinering har man låga virustal i kroppen och därmed minskas smittsamheten radikalt.

Hur smittar hiv?

Smittan kan överföras via samlag, men man kan också smittas om man får i sig blod eller annan vävnad från en smittad person, till exempel om man delar spruta eller får en blodtransfusion. Mor-till-barn-smitta kan ske under graviditeten, i samband med förlossning eller amning.

Hiv smittar inte vid sociala kontakter. Som smittad behöver man inte vara rädd för att smitta vänner, släktingar eller barn i sin omgivning i vardagslivet. Det är vid sex och samlag och om man blöder eller ska hantera blod på något sätt som man ska vara försiktig.

Här finns smittan idag/världen

22 500 000 Afrika söder om Sahara

  4 100 000 Syd- och sydostasien

  1 500 000 Nordamerika

  1 400 000 Sydamerika

  1 400 000 Östeuropa och centralasien (Ryssland)

     820 000 Väst- och centraleuropa

     770 000 Östasien

     460 000 Nordafrika- och mellanöstern

     240 000 Karibien

Heterosexuell smitta i Sverige

29 personer rapporterades heterosexuellt smittade i Sverige under 2010 (17 kvinnor och 12 män,) att jämföra med 30 i genomsnitt den senaste femårsperioden.
Av de som anmäldes under 2010 var hälften av personerna födda utomlands, vilket visar att utlandsfödda som grupp löper högre risk än svenskfödda att smittas i Sverige.

Män som har sex med män smittade i Sverige

2010 rapporterades 55 fall av män som haft sex med män smittade i Sverige. Detta kan jämföras med 59 per år den senaste femårsperioden, undantaget 2007 med 80 rapporterade fall. Även om antalet anmälda gått ned sedan toppåret 2007 ligger det fortsatt på en relativt hög nivå jämfört med 1990-talet.

Den förra regeringen slog fast att antalet hiv-fall skulle halveras till år 2016.

* Samtliga siffror Smittskyddsinstitutet och UNAIDS

Smittad

När hiv kom till Sverige