Virusets ursprung en omtvistad fråga

I slutet av 1970-talet började läkare i USA uppmärksamma unga, tidigare friska homosexuella män som dök upp på sjukhusen avmagrade och med feber, märkliga utslag, svullna lymfkörtlar, värk och en rad andra symptom.

I juni 1981 rapporterades dessa vetenskapliga observationer för första gången i en medicinsk vetenskaplig tidskrift. Inledningsvis rådde stor förvirrig kring vad som orsakade sjukdomen och vilka som kunde drabbas. Till en början var den så starkt kopplad till homosexuella män att dess första benämning var GRID, gay-related immunodeficiency. I september 1982 hade det amerikanska smittskyddsinstitutet insett att människor även utanför riskgruppen hade drabbats, och den döptes om till aids: Acquired Immune Deficiency Syndrome. Först 1983 identifierade franska och amerikanska forskare, ungefär samtidigt, det virus som orsakar aids. Då kallades viruset HTLV3, senare fick det namnet hiv.

Frågan om hiv-virusets ursprung har varit omstridd. Numera är de flesta forskare överens om att viruset förmodligen spreds från schimpanser till människor under 1930-talet i området kring Kamerun och Kongo-Kinshasa. Ett konstaterat fall av hiv finns tack vare sparat blod från en kongolesisk man i Kongo-Kinshasa 1959.

När blodprov som sparats från en ebola-epidemi i Zaire 1976 testades 1986 visade det sig att 0,6 procent av de ebola-drabbade bar på smittan redan då. Andra tidiga noterade fall inkluderar en engelsk sjöman som dog i aidssymptom 1959 i Manchester, en norsk sjöman och hans fru samt deras dotter i samma symptom år 1976, och en dansk läkare som hade jobbat i Centralafrika och dog hemma i Danmark 1976.

2007 presenterade en forskargrupp under ledning av Michael Worobey vid Arizona-universitet i Tucson i USA en ny teori om hur viruset sedan spreds från Centralafrika till USA. Enligt den var det en haitisk medborgare som tog med sig viruset från en resa till Kongo runt 1966. Viruset spreds på Haiti, och omkring tre år senare reste en smittad haitier till USA. Om denna teori stämmer skulle det innebära att hiv-viruset fanns i USA i tolv år innan det första fallet upptäcktes 1981.  

I början av 80-talet spreds viruset bland homosexuella i de sexualliberala San Franciscokvarteren Castro. Där fanns också den unga, hiv-positiva flyg-stewarden Gaetan Dugas. Via hans adressbok kunde epidemiologiska experter spåra förekomsten av hiv bland hans tillfälliga sexuella kontakter - åtminstone 40 av de 248 aids-fallen diagnostiserade fram till april 1982. På grund av det fick Gaetan Dugas benämningen Patient Zero. Numera vet man att Dugas var en av många sexuellt aktiva män som ovetandes spred smittan.

Först år 1984 diagnosticerades sjukdomen i Afrika, i gränslandet mellan Uganda och Tanzania. Där hade unga heterosexuella människor under flera år dött i samma symptom som aidssjuka i väst.

 

Smittad

När hiv kom till Sverige