"Ingen ville jobba med mig"

Kerttu Sturesson var en av de första som arbetade med aids-patienter i Sverige - först på infektionskliniken på Roslagstulls sjukhus och senare på hiv-kliniken på Huddinge sjukhus.

Under de första åren var det tufft för Kerttu, som knappt hann ta några raster och ibland bara fick några timmars sömn per natt. Rädslan för smitta gjorde att övrig personal drog sig för att arbeta på avdelningen.

- Det var väldigt svårt att få personal, vad jag vet var det ingen som ville jobba med mig. Jag jobbade i stort sett dagarna i ända.