Jens vin Reis, Andrev Walden och Armita Golkar

Sociala monster

Kulturprogram om sociala medier

Numera är sociala medier en självklar del av våra liv. Men vad vad gör sociala medier med oss? Och hur fungerar den virala kraften? Frågor som programledaren Jens von Reis, journalisten Andrev Walden och Armita Golkar, doktor i psykologi, söker svaren på i nya programserien Sociala monster. Programmet sändes 2016.

Just nu finns inga avsnitt av Sociala monster tillgängliga.

Artiklar