Anmälda brott där du bor


och hur du läser statistiken


Välj kommun och brottstyp för att titta på antalet anmälningar sedan 1996. Läs sedan avsnittet om viktigt vetande för att bättre förstå vad du ser – och för att inte misstolka statistiken.

Välj område:

Välj brottstyp:

Anmälda brott per 100.000 invånare för åren 1996 till 2017


Referensyta


Hur läser man diagrammet?

Den gråa referensytan i diagrammet finns för att man ska kunna se hur kommunen ligger till jämfört med Sveriges andra kommuner år för år. Tänk dig att alla kommuner har ett visst antal anmälningar per år. De 25% av kommunerna som har färst anmälningar ett givet år hamnar under referensytan, och de 25% som har flest anmälningar hamnar över referensytan. Inom det gråa spannet finns alltså de mittersta 50%.

Om diagrammet visar noll antal anmälda brott så beror det antingen på att det inte fanns några anmälningar det året, att antalet brott per 100.000 invånare blev färre än 0,5 eller att uppgift saknas.

Visa

Faktiskt antal anmälningar

Antal anmälningar för åren 1996 till 2017


Viktigt om

...

...


Källor och fotnot

Anmälda brott: BRÅ

Befolkningsmängd: SCB

Den här tjänsten visar ett urval av brottskategorier och brott. För att se alla olika typer av anmälda brott, gå till BRÅs statistikdatabas.

Från och med år 2015 har kvalitéten på statistiken över anmälda brott på kommunnivå blivit bättre. Tidigare, när man redovisade statistiken på län och inte på regioner som nu, så var bortfallet större. Det är viktigt att tänka på om man jämför statistiken från 2015 med tidigare år. Eventuella ökningar skulle helt eller delvis kunna bero på ett minskat bortfall av kommunuppgift.

Visa

Mer i ämnet

VAL 2018 - BROTT OCH STRAFF


Oskar Nyqvist

Linnea Heppling

Publicerad: 14 maj 2018