Så ser arbetslösheten ut i din kommun

Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesföddas möjligheter att få jobb i Sverige. Dessutom är det stora skillnader i olika delar av landet. I till exempel Östra Göinge i Skåne är 54,8 procent av de utrikesfödda arbetslösa. Motsvarande siffra för inrikesfödda är 5,1 %. I Mölndal är arbetslösheten bland utrikesfödda 10,3 %, att jämföra med 2,2 % för inrikesfödda. Hur ser det ut i din kommun?

Ju mörkare färg i kartan, desto högre var arbetslösheten bland utrikesfödda i mars 2018. Klicka eller sök på din kommun för exakta siffror över tid.

Öppna fullskärmskarta

Kommunerna är indelade i fyra grupper/färger efter andelen utrikesfödda i arbetslöshet.

Det finns flera faktorer som påverkar hur arbetslösheten både bland inrikesfödda och utrikesfödda ser ut. För båda grupperna spelar till exempel utbildningsnivå roll, men för utrikesfödda är det också viktigt bland annat hur länge man varit i Sverige och om man kom hit som skyddsbehövande. Mer om bakgrundsfaktorer som är avgörande för arbetslösheten bland utrikesfödda kan du läsa om på svtnyheter.se imorgon, onsdag.

I siffrorna räknas både personer som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd som var inskrivna på Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten gäller den registerbaserade arbetskraften, dvs den delen av befolkningen som har förutsättningar för att kunna bli anställda.

Källor


Visa

Oskar Nyqvist

Linnea Heppling

Publicerad: 17 april 2018