Slide 1 of 16
  • Ätstörningsenheten

    Unga tjejer som sökt hjälp på ätstörningsenheten på BUP i Uppsala vittnar om att deras problem inte blev bättre av vården. I vissa fall upplever man till och med förvärrad problematik. Hur utövas vården? Finns det något bättre sätt?