Téa, 16, är inlåst när vi träffar henne.

Hon är ett av 1 100 barn som årligen tvångsplaceras på något av statens särskilda ungdomshem.

Hur kunde det bli så här?

Téa är bara tio år och självmedicinerar med alkohol. En dag ställer hon sig på ett järnvägsspår och väntar.

När Téa är 11 år blir hon för första gången omhändertagen och placeras i ett familjehem. Där ska hon få rutiner och en normal uppväxt, är tanken.

Hennes flera hundra sidor långa journal visar att det inte blir så. Istället slussas hon runt till familjehem, HVB-hem och Sis-hem över hela landet.


Téa har varit tvångsplacerad sammanlagt 16 gånger på fem år.


Klicka på bilderna för att läsa mer.


FAMILJEHEM


Téa har varit placerad i sex olika familjehem från 11 års ålder. Hon missbrukade hasch och hamnade ständigt i slagsmål.

Ur journalen:
"Familjehemmet har haft Téa under ständig uppsyn och är båda två hemma på heltid, dock känner de att de inte räcker till. Familjehemmet har framfört att Téa är i behov av mycket vuxenstöd."

HVB-HEM


Från 12 års ålder har Téa bott på fyra olika HVB-hem. Att vara i grupp med andra som har liknande problem förvärrade hennes situation. Téa blev våldsam mot personal och andra unga.

Ur journalen:
"Under tiden Tea varit placerad på HVB-boenden har hon agerat ut fysiskt och materiellt, på ett sätt som ständigt eskalerat."

SIS-HEM


Téa har varit inlåst på sex olika Sis-hem från att hon var 13 år. Trots inlåsningen fick hon tag på droger som hon också sålde till andra intagna. Hon säger att “allt spårade ut”.

Ur journalen:
"När T blir inlåst är det som om ett regelrätt krig bryter ut. Hon tänker inte gå med på inlåsning och tvång."


Téa är 13 år när hon blir inlåst på Sis-hemmet Björkbacken i Göteborg, ett hem som nyligen tvingades stänga efter upprepade larm om missförhållanden.

Där får hon träffa psykologen Olof Risberg. Enligt honom är institutionen en “oacceptabel vårdform” som förvärrar Téas problem.

Psykologen vill att Téa istället placeras i ett förstärkt familjehem med en ständigt närvarande vuxen.

För första gången på flera år verkar Téa må bra.

Men i november 2018 händer något som omkullkastar allt – en skolkamrat utsätter henne för sexuella övergrepp.

Efter övergreppet rasar Téas tillvaro. Hon återfaller i missbruk och rymmer. Socialtjänsten placerar henne därför på nya Sis-hem.

Hon hamnar på Lövsta som stängs efter larm om att personal bland annat sålt droger i utbyte mot sex med ungdomarna.

Téa säger att hon var en av flickorna som utnyttjades.

På Sis-hemmet Brättegården eskalerar det ytterligare. Téa har fortfarande problem med missbruk och trots inlåsningen både köper och säljer hon droger.

Téa hamnar i våldsamma gräl med personalen och döms för hot mot tjänsteman.

Det är mars 2021 när vi besöker Téa på Sis-hemmet Arnhem utanför Falköping. Egentligen är det en akutplats där unga flickor slussas vidare efter fem veckor.

Téa har då varit här i över sex månader.

Institutionschefen Johan Feldtmann tycker att socialtjänsten ofta låter unga vara kvar i tvångsvård längre än nödvändigt, som ett slags “förvar”.

Efter att ha vuxit upp på statens olika institutioner anser Téa att hon inte alls fått vård för sitt missbruk.

Socialtjänsten i Säter, som ansvarar för Téas placeringar och vårdplan, vill inte svara på frågor om Téa på grund av sekretess.

Kommunen skriver i ett generellt svar att man ansvarar för ungdomens vårdbehov – förutom när de är placerade på Sis.

Fotnot: Kort efter SVT:s besök får Téa flytta till ett öppet behandlingshem.


Se reportaget "Att växa upp i statens vård" på SVT Play.Marja Grillreporter

Lotta Simaresearcher

Rebecka Haglundfotograf

Malin Johansson / Johan Wikénwebbproduktion


Publicerat 19 april 2021