Vad har hänt med utsläppen av CO2 på tio år?


För att bromsa den globla uppvärmningen måste utsläppen av växthusgaser minska kraftigt. Hur det ska göras diskuteras just nu under FN:s klimatmöte i Polen. Men i vilken utsträckning utvinner och förbränner olika regioner fossila bränslen? Det och hur utvecklingen har sett ut de senaste tio åren har vi tittat närmare på.

Koldioxid frigörs när grundämnet kol förbränns och det bidrar till växthuseffekten. Man bränner kol för att utvinna energin och använda till bland annat uppvärmning, transport och elektricitet. Kol, olja och naturgas är de dominerande källorna för energi i världen. De kallas också för fossila bränslen eftersom de kommer från djur och växter som levde för många miljoner år sedan.

Vi börjar med att titta på vilka delar av världen som står för den största delen av de totala utsläppen av koldioxid.


Asien och Stillahavsregionen står för 49% av världens totala utsläpp av CO2.

Länderna som ingår i denna grupp är bland andra Kina, Indien, Indonesien och Australien och här bor också flest människor.

Nordamerika står för 18% av utsläppen och hit hör USA och Kanada.

OSS är en förkortning av Oberoende staters samvälde och här ingår Ryssland och de forna sovjetländerna. Tillsammans står de för 7% av världens utsläpp.

Utsläppen har ökat

Världen i stort har ökat sina CO2 - utsläpp de senaste tio åren. Europa, Nordamerika och OSS har visserligen minskat sina utsläpp, men inte lika mycket som resten av världen har ökat sina.

Sammanlagt har utsläppen av CO2 ökat med 11% på tio år.

Mellanöstern, Asien och Afrika har ökat mest om man jämför med mängden utsläpp de hade för 10 år sedan.

Scrolla vidare för att titta närmare på förändringen i faktiska tal, i miljoner ton koldioxidutsläpp.

Det är fortfarande Afrika, Mellanöstern och Asien och Stillahavsregionen som står för de största ökningarna.

Men i absoluta tal är det Asien och Stillahavsregionen som har ökat sina utsläpp mest, med hela 3 707 miljoner ton CO2.

Vilka utvinner fossila bränslen?

Nu byter vi inriktning lite och tittar på vilka delar av världen som utvinner fossila bränslen. Europa, Afrika och Syd- och Centralamerika utvinner runt 5-6% av världens fossila bränslen.

Asien och Stillahavsregionen står för den största andelen med 32%

Nu tittar vi på förbrukningen i förhållande till hur mycket regionen själv utvinner.

Då kan vi se att Europa gör av med 2,8 gånger så mycket fossila bränslen som hon utvinner.

Mellanöstern, OSS och Afrika gör av med knappt hälften av vad de utvinner.

Alternativa energikällor

Låt oss vända lite på det hela och istället titta på energikällor som inte är fossila - alltså allt utom olja, kol och naturgas.

De största av de alternativa källorna är vatten-, vind-, sol- och kärnkraft.

Syd- och Centralamerika och Europa har mellan en fjärdedel och en tredjedel av sitt energibehov täckt av alternativa energikällor. Nordamerika nästan en femtedel.

Här sticker Mellanöstern ut som bara använder andra energikällor än fossila i runt 1% av sin energiförbrukning.

Utvecklingen de senaste 10 åren

Nästan hela världen har ökat sin andel av andra energikällor. Undantaget är Mellanöstern som har minskat sin andel.

Europa har ökat sin andel mest, med 5,5 procentenheter. De gick alltså från 19,5% år 2007 till 25% 2017.

Nordamerika har också ökat stort med sina 3,8 procentenheter. Asien och stillahavsregionen gjorde också en stor ökning med 3,4 procentenheter.

Det är alltså de tre största förbrukarna som ökat sin andel av andra energikällor mest.

Land för land

Här kan du välja att titta närmare på enskilda länder bland de 79 som är med i det här underlaget. Vi gör ett försök att jämföra dem med varandra genom att ge dem en färg: grönt, gult eller rött beroende på hur de står sig jämfört med andra länder. Längst ner i artikeln finns mer fakta om de olika kategorierna vi kikat på och hur betygen satts.

Här kan du lägga till ett land


Källor och metod

Utsläpp och bränslestatistik: Statistical Review of World Energy 2018, BP

CO2 utsläppen är räknande utifrån förbrukningen av fossila bränslen. Det är alltså inte landets totala CO2 utsläpp som avses. Utsläppen gäller också endast hänsyn till CO2, inga andra växthusgaser har räknats in.

Befolkning och BNP: World Development Indicators, Världsbanken

Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 10 december 2018