Foto: Johan Nilsson/TT

Döds­skjutningarna 2017

Kallblodiga avrättningar, dödliga gänguppgörelser och misstänkta hämndaktioner.


Så beskrivs flera av de mord som skett med skjutvapen i Sverige under 2017. SVT Nyheter har kartlagt årets alla dödsskjutningar – 42 personer har skjutits ihjäl och 140 personer har skadats i de totalt 320 skjutningarna i Sverige under året. Det är mer än dubbelt så många som för bara fem år sedan.

Majoriteten av brottsoffren och gärningsmännen är unga män, ofta i 20-årsåldern. De flesta skjutningarna har skett på allmänna platser i tätbebyggt område och enligt polisen är skjutningarna mer omfattande och hänsynslösa än tidigare. En stor andel av skjutningarna bedöms vara kopplade till konflikter mellan kriminella.

Än så länge är bara sex dödsfall uppklarade.

Vi har kartlagt de skjutningar där människor förlorade livet.


Skjutningar, skadade och döda i skjutningar under 2017


Skjutningar Skadade i skjutningar Dödade i skjutningar

Källa: Polisen

Flest skjutningar ägde rum i januari, men med åtta dödsfall blev mars årets blodigaste månad. I juli skadades flest människor vid skjutningar – 25 personer.


Personer dödade i skjutningar 2011-2017


Källa: BRÅ (2011-2016) och SVT:s kartläggning (2017)

Antalet personer som dött till följd av skjutningar har mer än fördubblats sedan Brottsförebyggande rådet började föra sin statistik år 2011. Då dog 17 personer till följd av skjutningar. I år är siffran 42.


Andel dödligt våld med och utan skjutvapen:


Dödligt våld med skjutvapen Dödligt våld utan skjutvapen

Källa: BRÅ

Trots att antalet dödsskjutningar ökat så har inte andelen mord som begås med skjutvapen förändrats så mycket. Sedan Brottsförebyggande rådet började föra sin statistik 2011 har dödsskjutningar som andel av det totala dödliga våldet ökat något, från 21 procent till 28 procent 2016.Ola Hjalmarsson

Linnea Heppling

Hasse Burström

Publicerad: 21 december 2017

Uppdaterad: 19 januari 2018