Effekterna av coronaviruset sett från rymden

Utegångsförbud, restriktioner och stängda attraktioner. Coronapandemin har lett till att många turistmål och allmänna platser ekar tomma, effekter som till och med går att se på satellitfoton. Se skillnaden på några platser genom att dra i reglagen på bilderna.

Kanalerna och Markusplatsen i Venedig i Italien en normal marsdag och den 18 mars i år. Markusplatsen är folktom och båt- och gondoltrafiken har i princip upphört. Som en följd har bottensedimentet kunna lägga sig och det normalt grumliga, brungröna vattnet är alldeles klart. Foto: AFP photo / Satellite image ©2020 Maxar Technologies /TT

Disney World i Orlando, Florida. Den första bilden är tagen 6 januari 2020, den andra bilden den 18 mars. Disney World stängdes helt den 23 mars, men redan den 18:e märktes effekterna tydligt med tomma parkeringar. Foto: AFP photo / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / TT

Salt Lake City airport 5 mars och elva dagar senare den 16 mars. Coronapandemin har slagit ut stora delar av trafikflyget och det står knappt några plan vid terminalernas angörningsplatser. Foto: Satellite image ©2020 Maxar Technologies / TT

Tullzonen vid Bay bridge i Oakland i USA den 19 februari och 16 mars. Mängden bilar som väntar på att köra upp på bron har minskat kraftigt. Foto: AFP photo / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / TT

Bethesda Fountain i Central Park, New York den 4 november och 11 mars. Folkmassorna, serveringstälten och båtarna på The lake är borta. Foto: Satellite image ©2020 Maxar Technologies via AP / TT

Imam Rezas helgedom, en av de viktigaste religiösa platserna i Iran, fotograferad från satellit den 14 februari och 12 mars. Mängden besökare har reducerats till en bråkdel. Se särskilt de röda fälten i bilden. Foto: Satellite image ©2020 Maxar Technologies via AP / TT


Thomas Larsson

Publicerad: 24 mars 2020