Artikeln har ljud – klicka på symbolen

Larmen inifrån IVA Kronan


Fältsjukhuset i Göteborg var ett prestigeprojekt som blev till ett infekterat sår. Läkare har beskrivit det som "ett stort experiment".
Men trots oron revs tältet först efter att 27 patienter vårdats där.

Följ med SVT in i det kritiserade fältsjukhuset – där avvikelserapporterna avlöste varandra.


Foto: Robin Lundén, narkosläkare, InternetAnestesi.

Larm om gamla respiratorer


I tältet finns respiratorer som tillverkades för decennier sedan och som få bland personalen känner igen. Det leder till flera misstag, enligt avvikelserapporterna.

 • En specialistläkare skriver att tre personer vårdats med fel och farliga inställningar på respiratorn.

 • Filter har monterats fel, vilket kan ha lett till lungskador.

"Våra patienter förtjänar bättre. Jag kan inte stå för den vård som sker i tältet".

Lutande golv, trängsel och regn


"Denna natt var fruktansvärd". Så skriver en specialistsjuksköterska som tillbringade över tio timmar i tältet utan att kunna sätta sig ned.

 • Flera vittnar om trängsel. De tvingas krypa under sladdar, flytta sängar och böja sig för att komma åt.

 • Det regnar in.

 • Golvet lutar och sviktar. En säng börjar rulla iväg.

Kritik mot arbetsmiljö och oerfaren personal


Det råder mental och etisk stress med bristande förutsättningar för att bedriva god och säker vård, larmar en specialistsjuksköterska.

 • Flera upplever att de inte fått tillräcklig genomgång av utrustningen. Ibland larmade det, utan att det gick att förstå vad det var, berättar en sjuksköterska.

 • Dieselaggregat utanför gör det svårt att höra vad som sägs inuti tälten.

Misskött hygien och omvårdnad


Återkommande kritik gäller personalens oro för vad de anser är bristfällig vård och skötsel av hygien.

"När vi tvättade patienten var tvättlapparna alldeles bruna", skriver en undersköterska.

 • Det begränsade utrymmet och smala sängar gör det svårt att lyfta patienterna, flera får trycksår enligt personalen.

 • Under en patients rygg hittar man ett ansiktsvisir när man ska bädda rent, patienten hade troligtvis legat på det i tio timmar enligt avvikelsen.

Patientsäkerheten ifrågasätts


"Stäng omedelbart tältet Kronan och flytta patienterna", skriver en specialistläkare.

 • En patient som inte har covid-19 vårdas i tältet. Med hög risk för smitta.

 • Patienter med avancerade vårdbehov vårdas i tältet trots lediga platser inne på sjukhuset, enligt personalen.

 • Flera larmar om att fullgod intensivvård inte kan ges.

Chefläkaren: "Vi har tagit det på stort allvar"


Totalt finns över 60 avvikelserapporter om missförhållanden - 33 anses enligt personalen ha inneburit patientfara.

Hör sjukhuset bemöta kritiken i videon ovan.
Diamant SalihuReporter

Aris VelizelosResearcher

Martin HedströmWebbutveckling


Publicerad: 7 december 2020