FLICKORNA I
STATENS VÅRD


Sis ungdomshem Björkbacken skulle vara en plats där unga tjejer kunde vara trygga och få hjälp. Men under flera år har det larmats om att personal utsatt tjejerna för hot, våld och kränkningar. En dag i november 2020 fångades det här av en övervakningskamera.


En anställd spottar ”Rebecka” i ansiktet.


Detta är några flickors berättelser om övergreppen de utsattes för på Björkbacken.

"Rebecka": "Den andra personalen bara tittade på"


Janni var 14 år när hon bodde på Björkbacken. Hennes tydligaste minnen från ungdomshemmet handlar om kränkningar och hot från personalen.


Enligt Janni tryckte behandlingsassistenter ner och höll fast henne och andra tjejer regelbundet.

Janni: "Jag kunde inte andas"


På Sis Björkbacken i Göteborg tvångsvårdades flickor mellan 12 och 16 år från hela landet. De var omhändertagna enligt LVU, lagen om vård av unga.


Flickorna hade ofta kriminalitet, självskadebeteende och missbruk i bagaget.
På boendet skulle de få vård och hjälp att återanpassa sig till samhället.


SVT har pratat med 29 av de 200 flickor som under de senaste fem åren bott på hemmet. Alla utom tre, vittnar om hot, maktmissbruk, kränkningar och övervåld från personalen.

Våldtäkten polisanmäldes men förundersökningen lades ner i brist på bevis.
Behandlingsassistenten arbetar inte längre kvar, och flickan har flyttats till ett annat boende.

Att bli avskiljd är att bli fasthållen mot golvet, mot en vägg eller att bli instängd i en isoleringscell. Ett så kallat avskiljningsrum som personalen kontrollerar och låser.


Av alla Sis ungdomshem i Sverige är Björkbacken det som har haft flest avskiljningar de senaste fyra åren.


”Leah” blev under sina tre månader på Björkbacken avskiljd 26 gånger. Det är ungefär två gånger i veckan.

"Leah": "Han ger mig två örfilar"


En kort tid efter spottincidenten stängdes Björkbacken temporärt efter år av anmälningar om missförhållanden.


Vi har pratat med 14 anställda på Björkbacken och Sis verksamhetskontor. 12 av dem bekräftar flickornas bild av ett hem präglat av våld, kränkningar och övergrepp. 7 har lämnat in officiella klagomål.


Sis har de senaste åren gjort handlingsplaner och satt in utbildningsinsatser på Björkbacken. Men nu menar man att ungdomshemmet borde ha stängts tidigare.

Sis: "Det är djupt olyckligt"


Den anställde som spottade på flickan uppger att han handlade i affekt. Han är anmäld till Sis personalansvarsnämnd och polisen. I väntan på beslut är han arbetsbefriad. SVT har sökt mannen som inte vill kommentera.

Valeria HelanderReporter

Tommie Rekstad, Emma JohanssonFoto

Sofia SidénResearch

Frida BjörkRedaktör

Bernhard ÖhrstedtVideoproduktion

Anna WikmanWebbproduktion

Alf JonssonGrafik

Bilder: SVT, Storyblocks, stillbild från isolering; Daniel Velasco, Sveriges Radio
Musik: Pale skin av Christian Löffler


Publicerad: 26 januari 2021