Försäkringskassan


och avslagen


Påverkas min rätt till sjukpenning av var jag bor eller vilken handläggare jag möter? Svaret är nej, enligt Försäkringskassan. Men data och intervjuer inifrån myndigheten visar något annat. Det här är berättelsen om vad som hände när regeringen bestämde att sjukpenningtalet skulle sänkas. Om hur avslagen flerdubblades och om de som drabbades på vägen.

Längst ner i artikeln kan du se hur vanligt det är att få avslag på sjukpenning där du bor.

Valet 2014 blir startskottet för en avgörande förändring inom Försäkringskassan. Under åren som följer ökar avslagen och tiotusentals svenskar förlorar sin sjukpenning, trots läkarintyg om att de är sjuka.

Vad hände egentligen när regeringen bestämde sig för att minska antalet sjukskrivningar – och stämmer det att rätten till sjukpenning bedöms lika för alla?

Vi börjar med en karta över Sverige.

Den visar några av Försäkringskassans enheter som handlägger sjukpenning, och hur vanligt det var att de gav avslag under 2019.

Här är några av de enheter där lägst andel personer förlorade sin sjukpenning 2019. Den lägsta siffran är 3,8 procent.

Nu ser du ett urval av enheter där störst andel förlorade sin sjukpenning. På enheten där det var vanligast att få avslag är siffran 19,4 procent.

Sjukpenningtalet för riket

20138.38

Hur hamnade vi här?


Mellan åren 2014 och 2019 flerdubblas avslagen på sjukpenning i Sverige, utan att lagstiftningen förändras.

För att förstå hur det gick till behöver vi gå tillbaka till valrörelsen 2014. Socialdemokraterna lovar att förbättra sjukförsäkringen och ta bort den så kallade “stupstocken”.

Det handlar om den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som varit föremål för stor debatt och mycket kritik efter att den införts av Alliansen.

Valet blir en framgång för S och som ny socialförsäkringsminister presenteras Annika Strandhäll från Göteborg. Hon ställs omedelbart inför ett stort problem. Hon måste infria vallöftet – samtidigt som kostnaderna för sjukpenningen bara ökar.

Tiotals miljarder skattekronor står på spel.

Hösten 2015 lanserar Annika Strandhäll sin plan i form av ett tal som vi ska lägga på minnet:


9,0


Planen är sänka det så kallade sjukpenningtalet i Sverige, till i snitt nio dagar per person och år. Matematiken är enkel, om sjukskrivningarna minskar så sjunker också sjukpenningtalet.


Sjukpenningtalet = ett genomsnitt på hur mycket sjukpenning som betalas ut i landet.


Regeringen tillsätter nu också en ny generaldirektör för Försäkringskassan. Hennes namn är Ann-Marie Begler och hon lovar att hjälpa Annika Strandhäll att nå målet.

Det är en tuff uppgift. Prognosen som ligger när Begler tar över är att sjukpenningtalet ska öka från 10,3 – upp till 13 dagar fram till 2020. I stället ska det ner till 9,0.

I december 2015 tar Strandhäll nästa steg. Hon skriver in målet 9,0 i Försäkringskassans regleringsbrev. Nu är inte målet bara en plan för samhället – utan en direkt order från regeringen.

Det stora för regeringen är att vi kommer hem i målet – allt vi gör ska påverka målet 9,0.


Sagt under ett internt möte på Försäkringskassan.

Ett forskarteam i Göteborg som följer arbetet inne på fem av Försäkringskassans lokalkontor märker hur styrningen av handläggarna förändras. Målet 9,0 intrummas på varje möte.

Handläggarna blir “välfärdsstatens väktare”, som ska rädda statsfinanserna för framtiden. Effekten blir omedelbar.

Antalet avslag på sjukpenning ökar nu. Från cirka 8.000 avslag under 2014 – till 24.000 avslag under 2016.

I februari 2017 händer det som Annika Strandhäll siktat mot. För första gången på sex år vänder sjukpenningtalet neråt igen.

Generaldirektören Ann-Marie Begler ser ut att ha lyckats med sitt uppdrag. I augusti 2017 sommarpratar hon i Sveriges Radio och hyllas av sin minister.

2018 är det återigen riksdagsval.

Kritiken mot Försäkringskassan tilltar efter att allt fler förlorar sjukpenningen. Utredare från Inspektionen för Socialförsäkringen, den myndighet som granskar Försäkringskassan, gör intervjuer med ett 50-tal anställda.

Uppdrag granskning har tagit del av intervjuerna.

Där framkommer det hur Försäkringskassan genomgått en stor förändring. Anställda vittnar om fokus på avslag, handläggare slutar efter för många jobbiga samtal.

Det var några stycken som satte i gång och bara körde, körde, körde. Jag tror det tuffade till sig på hela kontoret.


Sagt av en handläggare på Försäkringskassan.

I april 2018 tar Annika Strandhäll ett beslut som chockar många, då hon sparkar Försäkringskassans generaldirektör. Själv säger Ann-Marie Begler att hon sparkas för att det blåser “politiska vindar” inför valet, men det förnekas av Annika Strandhäll.

Målet 9,0 lämnas dock kvar. Försäkringskassan ska fortsätta på den inslagna vägen.

Valåret 2018 dämpas avslagen på sjukpenning något, för att sedan öka igen året efter.

Vi har varit lite grann den goda modern, släppt in dem i försäkringen och försörjt dem.


Sagt av en enhetschef på Försäkringskassan.

2019 drar Försäkringkassan in sjukpenningen för 36 710 sjukskrivna svenskar.

Men avslagen varierar stort mellan olika platser i landet, visar siffror som Uppdrag granskning sammanställt från Försäkringskassans register.

Organisationen är indelad i enheter som handlägger sjukpenning. Vissa enheter är mer benägna än andra att dra in sjukpenningen för de sjukskrivna, visar statistiken.

Från att handläggarna dragit in sjukpenningen i fem procent av fallen på enheter i Östergötland – upp till 19 procent på en enhet i Jämtland.


Staplarna visar ett urval av enheter i olika områden och andel avslag i pågående sjukfall 2019.

Ett exempel på förändringen hittar vi hos Försäkringskassans enhet 1809 i Örebro län. 2015 drar handläggarna in sjukpenningen i 2,4 procent av fallen. Under 2019 har det ökat till 16,8 procent.

Flera handläggare har över 30 procent i avslag.

Störst andel har en handläggare med 47 procent.

Vill du veta hur vanligt det är att få avslag där du bor? Klicka på din region i tabellen nedan. Den röda linjen representerar genomsnittet i andelen avslag för hela landet.

Försäkringskassan uppger att de inte är nöjda med hur avslagen på sjukpenning varierar och att de nu ska utreda orsakerna.Förra året frågade Uppdrag granskning publiken vad de helst ville se en granskning av. Svaret var tydligt: Försäkringskassan.


Se hela serien på SVT Play:Henrik Bergsten & Lina MakboulReportrar

Linda Larsson KakuliResearch

Martin Hedström & Ella Hopf BergerWebbproduktion

Nils HansonRedaktör

Axel BjörklundAnsvarig utgivare

Publicerad: 17 mars 2021